BUSINESS IN RUSSIA

De theorieën van het Chicago-monetarisme zijn niet bestand gebleken tegen de Russische werkelijkheid. De nodige financiële stabiliteit ontstond zoals de theorie het voorschreef, maar kwam tot stand door permanent geld te lenen in binnen- en buitenland. Al snel na de omwenteling bleek het bespelen van de financiële markten profijtelijker te zijn dan investeren in de industrie.

Ook was het bedrijfsleven, schrijft Business in Russia, in een mum van tijd geprivatiseerd, maar de belangrijkste kopers waren banken, die de industrie aan haar lot overlieten, eveneens omdat financiële activiteiten meer opleverden. Toen de hervormer Jegor Gaidar plaats had gemaakt voor Viktor Tsjernomyrdin, en deze op zijn beurt was opgevolgd door Sergej Kirijenko was er al niet veel industrie meer over. Het was Anatoli Tsjoebais die de industrie de genadeklap gaf door in 1994 al het geld dat er nog was te innen door het opleggen van belastingen of boetes.

Op dit moment kan vice-premier Joeri Masljoekov niet meer doen dan inventariseren wat er nog is om daarna te beoordelen welke sectoren zoveel overlevingskansen hebben dat ze steun verdienen. Alle bedrijven die producten maken waarnaar zelfs op de binnenlandse markt geen vraag is, moeten worden afgeschreven, meent het blad. De olie-industrie verdient wel steun, al was het alleen al omdat de petrodollars nog steeds de basis van de Russische economie zijn. Daarom is het ook zo zorgwekkend dat de plannen waarbij de grote Westerse oliemaatschappijen zijn betrokken na zoveel jaar nog steeds niet operationeel zijn.

De buitenlandse ondernemingen die in Rusland consumptiegoederen, voeding en rookwaren produceren piekeren er gelukkig niet over het land te verlaten. MacDonald's zal de komende drie jaar honderd miljoen dollar investeren in Rusland en zal alleen al in Moskou veertien nieuwe vestigingen openen.

Business in Russia verschijnt eens per twee maanden en is verkrijgbaar in de kiosk.

www.integrum.ru