BUSINESS CENTRAL EUROPE

Het belang van de Europese Unie bij uitbreiding met de staten in Centraal-Europa ligt meer in het verwerven van nieuwe markten dan in het brengen van welvaart en meer democratie. Na tien jaar van hoge werkloosheid en instortende verzorgingssystemen is de bevolking van de betrokken staten niet meer zo gebrand op het lidmaatschap van de EU. Niet alleen de bevolking, maar ook veel politici vrezen dat veel bedrijven die stap niet zullen overleven, precies zoals dat, schrijft Business Central Europe, gebeurde in Griekenland na de toetreding tot de EU.

De boeren in Centraal-Europa klagen dat de import uit de EU hun markten heeft verpest, en de staalproducenten uit Polen en Tsjechië menen dat de staalindustrie in de EU-landen nu lang genoeg beschermd is tegen import van staal uit Centraal-Europa. Alles draait natuurlijk om de vraag in hoeverre het bedrijfsleven in Centraal-Europa kan concurreren met dat van de huidige lidstaten. Maar bijna alle bedrijfstakken missen daarvoor de nodige technologie en financiën. Uit de ervaringen van het Spaanse, Oostenrijkse en Portugese bedrijfsleven blijkt dat dit euvel snel is te verhelpen mits de bedrijven steun zoeken bij buitenlandse partners.

Aan die landen, meent het blad, kan het bedrijfsleven in Centraal-Europa beter een voorbeeld nemen dan aan Griekenland. Want dat land gebruikte de EU-gelden niet voor verbetering van het economische beleid, maar voor financiering van het begrotingstekort.

Het maandblad Business Central Europe is verkrijgbaar in de kiosk.

www.bcemag.com