Bezuiniging op EU deels losgelaten

De Nederlandse regering heeft de doelstelling van het regeerakkoord om in 2002 een bedrag van 1,3 miljard gulden op de nettobijdrage aan de Europese Unie te bezuinigen, gedeeltelijk losgelaten.

Nadat minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) gistermorgen een bedrag van één miljard ,,onze ondergrens'' had genoemd, zei minister Zalm (Financiën) gisteravond voor de NOS-radio dat een bezuiniging van één miljard een ,,redelijke uitkomst'' zou zijn.

De beide VVD-ministers keken vooruit naar de EU-Top in Berlijn, die morgen en overmorgen de financiering van Europa voor de periode 2000 tot 2006 moet vaststellen. Van Aartsen had gisteren in het Algemeen Dagblad aangegeven dat Nederland een aantal van zijn eisen voor beperking van de EU-structuur- en cohesiefondsen had ,,afgezwakt'' en er ook mee had ingestemd dat een speciale korting op de EU-contributie voor Groot-Brittannië blijft bestaan.

Op zijn opmerking dat één miljard aan bezuinigingen voor Nederland nu dan ook ,,echt de ondergrens'' voor de EU-Top in Berlijn is, kwam gisteren kritiek uit alle grote Kamerfracties. Die fracties hadden Zalm gevraagd vanmiddag tekst en uitleg te komen geven over de vraag of het kabinet al vóór `Berlijn' de doelstelling van het regeerakkoord heeft opgegeven. Maar Zalm bleek het gisteravond in het NOS-programma `Met het oog op morgen' al op hoofdzaken eens met Van Aartsen. ,,Het is heel duidelijk dat het moeilijk wordt in Berlijn'', zei hij. ,,De andere veertien EU-leden hebben zich niet aan het Nederlandse regeerakkoord gebonden. Dat moeten we een volgende keer ook nog zien te regelen.'' De vraag of het door Van Aartsen genoemde bedrag van één miljard op de EU-Top ,,een redelijke uitkomst'' zou zijn, beantwoordde hij bevestigend. ,,Maar we gaan er stevig tegenaan en we nemen alleen genoegen met zo'n redelijke uitkomst'', aldus Zalm. Of Nederland daarvoor in Berlijn zonodig tussentijds een veto zal uitspreken, wilden Van Aartsen en Zalm niet zeggen.

Dat Van Aartsen al vooraf openlijk een deel van de geplande bezuinigingen heeft ,,weggegeven'', heeft in het kabinet en de paarse coalitie overigens wel voor irritatie gezorgd. Dit temeer omdat vooral premier Kok en minister Zalm in Berlijn het harde onderhandelingsgevecht moeten voeren en er over nog geen enkel dossier (landbouw, structuur- en cohesiefondsen, uitgavenniveau en preciese verdeling van contributies) tussen de vijftien EU-leden al overeenstemming is bereikt.