Akkoord over CAO sector kleinmetaal

De vakbonden en werkgevers in de kleinmetaal hebben vannacht een akkoord bereikt over een nieuwe CAO.

Op 1 juli krijgen de 330.000 werknemers in de kleinmetaal 3 procent meer loon. Een jaar later volgt nog een keer een opslag van 2,75 procent. Twee keer krijgen de werknemers een eenmalige uitkering ter grootte van 0,5 procent van het loon. De bonden hadden voor een periode van twee jaar een loonsverhoging van zeven procent geeist, terwijl de werkgevers tot gisteren niet verder wilden gaan dan 2,75 procent. Half april is bekend of de vakbondsleden met het bereikte akkoord instemmen.

Werkgevers gingen slechts gedeeltelijk akkoord met de eis van vakbonden voor meer invloed van de werknemer op de compensatie van overwerk. In het nu bereikte akkoord mogen werknemers alleen bij de eerste tien dagen overwerk zelf bepalen of overuren vergoed worden in tijd of met geld. Bij meer dagen behoudt de werkgever het recht dat te bepalen.

Over andere claims van de vakbonden zoals arbeidstijdverkorting en ploegendiensten werd afgesproken dat daar de komende twee jaar een studie naar verricht wordt. ,,Tja, die studie is eigenlijk niet meer dan een doekje voor het bloeden'', aldus onderhandelaar Jaap Jongejan van de CNV-Bedrijvenbond.

In de kleinmetaal, waaronder werknemers van benzinestations, garages en loodgietersbedrijven vallen, is het volgens Jongejan moeilijk afspraken te maken op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden. ,,Dat komt door de grote verschillen tussen de branches. Door de geringe omvang van de bedrijven in deze sector is het verder een groot probleem om afspraken te maken over zaken als arbeidstijdverkorting'', aldus de CNV-onderhandelaar.

Het akkoord komt onverwacht. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zaten al vanaf de eerste overlegronde in december vast. De vakbonden hadden de werkgevers een ultimatum gesteld. De laatste onderhandelingsronde, die gistermiddag begon, moest leiden tot een nieuwe CAO. Zo niet, dan zouden de vakbonden stakingsacties organiseren. Als waarschuwing aan de werkgevers werden gistermorgen pampfletten uitgedeeld aan poorten van 25 bedrijven in de kleinmetaal in Friesland.