Advies van ambtenaren: prins kan in IOC blijven

Ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben premier Kok positief geadviseerd over de voorgenomen hervormingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Volgens de ambtelijke medewerkers heeft het IOC ,,op een breed vlak aangetoond dat het haar ernst is om met maatregelen haar geloofwaardigheid terug te winnen.' Ook wil het IOC het eigen apparaat serieus ,,moderniseren onder gelijktijdige uitsluiting van mensen die zichzelf hebben misdragen.'

Staatssecretaris Vliegenthart (Sport) heeft het ambtelijk advies gisteren overhandigd aan premier Kok. Door de positieve beoordeling van de IOC-plannen is de kans verder toegenomen dat kroonprins Willem-Alexander in het IOC kan blijven. Eind vorige week werd al duidelijk dat de vier grote fracties in de Tweede Kamer positief oordelen over de voorgenomen hervormingen.

Premier Kok gaat, mede op basis van het ambtelijk advies van VWS, politiek overleg voeren met de twee vice-premiers Jorritsma (VVD) en Borst (D66), alsmede met staatssecretaris Vliegenthart en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Daarna zal hij een brief naar diezelfde Tweede Kamer sturen over de positie van de kroonprins binnen het IOC.

De ambtenaren tonen zich in hun advies vooral ingenomen met de plannen van het IOC om de toewijzing van de Olympische Spelen te veranderen. Leden van het IOC-bestuur mogen voortaan niet meer uitzwermen over de wereld om zich bij de stedden op de hoogte te stellen van de plannen. De steden moeten voortaan een presentatie houden voor het IOC-bestuur, voor het eerst komende zomer in Seoel. Daarna zal een comissie van wijze mannen een advies uitbrengen waarover de bestursleden moeten stemmen. Dit verkleint de kans op corruptie, aldus de ambtenaren. De toewijzing van de Winterspelen van 2006, waarover komende zomer in Seoel wordt beslist, vormt de eerste test voor deze IOC-plannen, aldus het advies.

Prins en IOC

De kop boven het bericht Advies van ambtenaren: prins kan in IOC blijven (in de krant van dinsdag 23 maart, pagina 2) is niet juist. De ambtenaren hebben premier Kok slechts positief geadviseerd over de hervormingen waartoe het Internationaal Olympisch Comité vorige week heeft besloten.