Voedselvoorziening Noord-Korea kritiek

Noord-Korea, dat voor zijn voedselvoorziening al sterk afhankelijk is van buitenlandse hulp, heeft vanochtend bekendgemaakt ook dit jaar te kampen met ernstige tekorten. ,,De voedselsituatie blijft dit jaar erg moeilijk'', aldus het staatspersbureau Korean Central News Agency. Gepoogd wordt het probleem met ,,een variëteit aan voedsel-vervangers op te lossen''.

Overstromingen in 1995 en daaropvolgende droogte en andere natuurrampen hebben de landbouwsector, die al op achterstand was gezet door slecht management van het communistische plansysteem, hard getroffen. Hongersnood en ziektes hebben volgens Amerikaanse experts sinds 1995 twee miljoen dodelijke slachtoffers geëist. Volgens de Noord-Koreaanse regering zijn de ,,onstabiele'' levensomstandigheden van de bevolking gedeeltelijk te wijten aan ,,machinaties van de imperialisten'' die het land ,,in isolatie'' hebben gestort. De staat is in zijn dienstverlenende taak ernstig belemmerd door ,,tekorten aan energie, grondstoffen en onderdelen voor de industrie''. (Reuters)