`Verstrekking maagtabletten aan banden'

Artsen schrijven zeker zes keer zo vaak dure maagzuurremmers voor dan medisch gezien noodzakelijk is. In 1998 ging voor bijna zevenhonderd miljoen gulden aan maagzuurremmers over de toonbank.

De Ziekenfondsraad vindt dat de verstrekking van deze medicijnen aan banden moet worden gelegd, zo blijkt uit het conceptadvies aan minister Borst (Volksgezondheid) waarover de raad donderdag beslist.

Maagzuurremmers bestrijden een breed scala aan maagklachten. Van oprispingen en zuur tot beschadiging van slokdarm en, samen met antibiotica, maagzweren en zweren aan de twaalfvingerige darm. De medicijnen vallen in drie hoofdgroepen uiteen: antacida, H2-antagonisten en protonpomp- remmers.

De eerste groep bindt maagzuur dat al gemaakt is, de twee anderen remmen de aanmaak van maagzuur gedeeltelijk, respectievelijk vrijwel compleet. Vooral de protonpompremmers zijn terug te vinden in de top-10 van de meest voorgeschreven medicijnen die ook de meeste omzet genereren: in totaal gaat ruim 10 procent van alle medicijnkosten op aan maagzuurremmers.

Volgens de Ziekenfondsraad worden vaak H2-antagonisten en protonpompremmers voorgeschreven waar kan worden volstaan met antacida (vaak een combinatie van magnesiumhydroxide en algeldraat). Dat maakt in de kosten nogal wat uit: het gebruik van antacida kost per dag gemiddeld 0,59 gulden, van H2-antagonisten 2,36 gulden en van protonpompremmers 3,66 gulden. Er wordt ook meer voorgeschreven: in de afgelopen jaren steeg het aantal recepten voor deze medicijnen jaarlijks met 4,2 procent.

De raad vergeleek het voorkomen van de aandoeningen waarvoor het voorschrijven van protonpompremmers is geïndiceerd met het aantal uitgeschreven recepten: de uitkomst was dat bijna zes keer vaker deze medicijnen worden voorgeschreven dan mocht worden verwacht.

De Ziekenfondsraad wil nu samen met huisartsen en medisch-specialisten de komende maanden een nieuw protocol opstellen. Daarin wordt vastgelegd dat de verschillende middelen alleen voor bepaalde indicaties mogen worden voorgeschreven. Helpt dat niet dan zou een deel ervan alleen nog mogen worden voorgeschreven na toestemming van onder meer ziektekostenverzekeraar.

De basis voor de behandeling van maagklachten vormen echter onder andere afvallen en minder alcohol. ,,Het blijkt echter zeer moeilijk om het eetgedrag te veranderen. Zeker als de suggestie wordt gewekt dat maagproblemen ook kunnen worden opgelost met een geneesmiddel'', schrijft de Ziekenfondsraad.