Slavernij in Brazilië

In Brazilië bestaat nog slavernij: honderden mensen werken er in omstandigheden die alleen met het etiket slavernij kunnen worden aangemerkt. De Braziliaanse regering heeft sinds 1995, toen een speciale gewapende politiemacht werd gevormd om die misstand te bestrijden, 777 van dergelijke slaven bevrijd, maar in de deelstaten Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão en Para worden nog altijd veel mensen – mannen, vrouwen en kinderen – gedwongen vijftien uur per dag onbetaalde arbeid te verrichten en bedreigd met met geweld, inclusief moord, als ze proberen te ontsnappen. Tot nu toe is slechts één grootgrondbezitter veroordeeld wegens dergelijke praktijken. Hij kreeg een gevangenisstraf van tweeëneenhalf jaar. Een andere grootgrondbezitter staat op het ogenblik terecht. Hij hield er 220 slaven op na. (AP)