Simitis opnieuw leider Griekse socialisten

De Griekse premier, Kostas Simitis, is gisteren op het vijfde Congres van de socialistische partij PASOK herkozen als voorzitter, met bijna 66 procent van de uitgebrachte stemmen. Het aantal deelnemers bedroeg 5.800. Een tegenkandidaat was er niet, maar eenderde van de stemmen was blanco of ongeldig.

Een voor de premier zo gunstig resultaat werd enkele weken geleden, in de nasleep van de ongelukkige Öcalan-affaire, niet voorspeld, maar na de grote inleidingsspeech die Simitis vrijdag hield waren de verwachtingen juist weer hoger gespannen. De meestal wat saai en academisch overkomende premier wist in anderhalf uur een sfeer van groot enthousiasme te scheppen, die herinnerde aan de dagen van wijlen Andreas Papandreou, stichter van de partij. Niet alleen noemde hij 26 keer diens naam onder algemeen applaus, maar hij bleek ook voor de eerste keer bij machte diens retorische wendingen te imiteren, tot in finesses toe. Anders dan bij andere gelegenheden waren er nauwelijks haperingen, en de rede droeg ook een sterk patriottisch karakter, op het stramien: Griekenland voor alles. Ook de aanwezigheid, op zaterdag, van PLO-president Arafat leverde taferelen van euforie op.

Gisteravond bleek echter dat de steeds aangeroepen eenheid binnen de partij nog niet is hersteld. Uit de meeste blanco stemmen sprak sympathie voor minister van Defensie Akis Tschatzópoulos, die zich echter deze keer niet kandidaat had gesteld. Bij het vorige partijcongres, in 1996, had deze nog 45 procent van de stemmen gekregen. Hij stelt zich binnen de partij tamelijk loyaal op, maar herinnert er steeds met klem aan dat zij haar `sociale en patriottische gezicht' moet behouden.

Uit incidenten bij de telling, afgelopen nacht, van de stemmen voor de 180 zetels in het nieuwe Centraal Comité viel andermaal op te maken dat er binnen de partij nog veel wrijving heerst. De nieuwe samenstelling van het Comité blijkt sterk in het voordeel van Tschatzópoulos, die zelf onverwachts de meeste stemmen kreeg.

Bij de nadering van het Congres heeft Tschatzópoulos een tactische fout gemaakt. De vooruitzichten voor de PASOK voor de Euroverkiezingen van juni waren niet gunstig, daar de rechtse oppositiepartij Nieuwe Democratie bij opinieonderzoek zeven procent voor bleek te staan. Tschatzópoulos zei nu dat, als het resultaat nog slechter zou uitvallen dan die verdraagbare zes à zeven procent, er een probleem rond het leiderschap zou ontstaan.

Simitis begreep de wenk en betoogde in zijn openingsrede dat de Euroverkiezingen moesten worden tegemoetgezien met de strategie van de overwinning, niet met die van de nederlaag. Daarmee verwekte hij ongekend enthousiasme. Iets hiervan is bij het grote publiek zeker blijven hangen, zodat het lang niet ondenkbaar is dat de PASOK in juni haar achterstand zal inlopen. De zeer gunstige ontwikkeling van de economie zou daartoe ook haar gewicht in de schaal kunnen leggen.