Schilder Patrick Heron overleden

In zijn huis bij St.Ives, Cornwall, is de Britse schilder Patrick Heron, 79 jaar oud, overleden. In Engeland wordt Heron, zoon van een textielfabrikant, beschouwd als een van de vooraanstaandste abstracte kunstenaars van na de oorlog. Op het continent heeft hij geen noemenswaardige rol gespeeld. De Tate Gallery in Londen wijdde vorig jaar een overzicht aan een halve eeuw van zijn werken. Heron, ook actief als criticus, doorliep verschillende stijlfasen. Onder invloed van Matisse, Bonnard en vooral Braque ontstonden aanvankelijk portretten en kleurrijke, gefragmenteerde interieurs. `Charmant' en `decoratief' is een vaak gebruikt adjectief in dit verband. Zijn latere, abstracte aanpak werd slecht ontvangen, terwijl Heron zelf juist vond dat hij daarin het Amerikaanse, abstracte expressionisme, met name Morris Louis, ver vooruit was geweest. In een artikelenreeks in de Britse krant The Guardian gaf hij onder meer de New York School-propagandist Clement Greenberg en het Amerikaanse `culturele imperialisme' er flink van langs. Een leven lang bleef voor Heron zijn tuin, pal aan de Atlantische Oceaan, een inspiratiebron. In abstracte kleurstudies, soms minutieus in gouache, soms wervelend op groot formaat, moesten alle elementen gelijkwaardig in de compositie opgaan. Misschien wordt dat Eagle's Nest bij St. Ives een Heron-museum.