Protest tegen geweld Molukken

Ruim duizend Molukkers en sympathiserende Nederlanders hebben zaterdag door Assen een stille tocht tegen het geweld op de Molukken gehouden. Op het eindpunt, het stadhuis in de Drentse hoofdstad, overhandigden de betogers een petitie aan burgemeester Van As. Daarin dringt de Molukse gemeenschap er bij de Nederlandse regering op aan internationale druk uit te oefenen om de mensenrechtensituatie op de Molukken te verbeteren. Vice-voorzitter mevrouw Pentury van de Molukse wijkraad wees hierbij op de situatie in Kosovo, waar de internationale gemeenschap wel een actieve rol vervult. Ze vindt dat de Nederlandse regering uit historisch oogpunt verplicht is om ook op de Molukken haar stem te laten horen. De petitie werd ondersteund door kerken in Assen.