Poortacties bij bedrijven kleinmetaal

Met poortacties bij 25 bedrijven in Friesland hebben de gezamenlijke vakbonden werkgevers in de kleinmetaal vanmorgen gewaarschuwd snel een overeenkomst te sluiten over een nieuwe CAO. Werkgevers en werknemers in de sector (kleine metaalbedrijven, garages en dergelijke) overleggen sinds december; de bonden kondigden voor vandaag `de laatste' onderhandelingsronde aan.

De vakbonden hebben de werkgevers een ultimatum gesteld dat vandaag afloopt. Wordt geen nieuwe CAO afgesloten voor de 330.000 werknemers in de branche, dan zullen volgende week stakingsacties volgen.

Grootste twistpunten tussen bonden en werkgevers vormen de loonstijging en de regelingen voor overwerk. De vakbonden willen voor de komende twee jaar zeven procent meer loon, terwijl de werkgevers vooralsnog niet meer bieden dan 2,75 procent loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 1,5 procent.

Verder willen de werknemers meer inspraak in de manier waarop overwerk gecompenseerd wordt. Tot nu toe bepaalt de werkgever per bedrijf of overwerk in geld of in tijd wordt betaald. De bonden willen dat werknemers zelf kunnen bepalen op welke manier overwerk wordt goedgemaakt.

De draaiboeken voor acties in de kleinmetaal liggen klaar, zei FNV-bestuurder A. Gündüz vanmorgen. Hij schat de kansen dat de onderhandelaars vandaag tot een akkoord komen op 25 procent. Gündüz: ,,En dan ben ik erg optimistisch.''

CNV-bestuurder M. Hietkamp deelt de mening van Gündüz: ,,Ik heb er een hard hoofd in dat er vandaag een akkoord wordt bereikt.''

De bonden voerden hun acties vanmorgen in Friesland, omdat die provincie met 40 procent een dubbel zo hoge organisatiegraad heeft als de rest van het land.