Justitie wil hardere aanpak spijbelaars

Spijbelaars kunnen voortaan rekenen op een strengere aanpak door het openbaar ministerie. Het college van procureurs-generaal heeft een richtlijn uitgevaardigd die voorziet in een scherpere handhaving van de Leerplichtwet. Per parket wordt een officier van justitie speciaal belast met leerplichtzaken. Het OM maakt onderscheidt tussen `absoluut verzuim', `luxe verzuim' en `signaalverzuim' met bijbehorende richtlijnen voor eventuele eisen bij vervolging. Per arrondissement zal het OM met leerplichtambtenaren afspreken wanneer deze een zaak moet melden. Aanmelding gebeurt in elk geval als het verzuim langer heeft geduurd dan twee maanden. (ANP)