STRIP-OPERA

Zelden zat er bij een cd zo'n begerenswaardig boekje als de duimdikke uitgave bij de Donemus-opname van Peter Schats kameropera Aap verslaat de Knekelgeest. Naast het libretto van Schat, is het aan de opera ten grondslag liggende Chinese sprookje opgenomen dat in de zeventiende eeuw als een soort stripverhaal werd geïllustreerd. De Knekelgeest probeert een groepje pelgrims, bestaande uit de monnik Hsuan-Tsang en zijn allegorische gevolg van Aap, Zwijntje en Sandy op tal van snode manieren het leven zuur te maken. Dat de goeden uiteindelijk zegevieren ligt in de titel van het sprookje besloten. De opname is een weerslag van de geslaagde productie door de Nationale Reisopera onder leiding van Vincent de Kort. Ook zonder beelden van regisseur Ernst-Theo Richter gelden voor deze cd-opname de superlatieven die eerder werden uitgesproken bij de productie. Het Ensemble Beestenboel begeleidt met verve en met een onnadrukkelijkheid die voor dit werk een voorwaarde is. Uitgekiend en licht georkestreerd, krijgen ieder personage en iedere metamorfose in de opera een individuele klankkleur en een persoonlijk melodisch karakter. De contrasterende sferen in dit meesterwerkje van Schat worden door De Kort luisterrijk uitgewerkt. Van de solisten onderscheidt zich het meest de sopraan Monique Krüs. Zij is een formidabele Knekelgeest die fraaie vocale capriolen uithaalt, in het verhaal uiteindelijk het onderspit delft, maar in een soort coda, met een gemene lach, toch weer op wraak zint.

Peter Schat: Aap verslaat de Knekelgeest door de Nationale Reisopera o.l.v. Vincent de Kort. Donemus Composers' Voice VC 73.