Staal Bank groeit fors

Staal Bank Holding, onderdeel van de Achmea Groep, heeft haar nettowinst in 1998 met 5 procent opgevoerd tot 77 miljoen gulden. De overname van de Europabank heeft aan de groei bijgedragen. De inkomsten stegen met 16 procent tot 65,5 miljoen gulden. Ook de kredietportefeuille nam met 16 procent toe, tot 22 miljard gulden. Het balanstotaal ging met 3,3 miljard gulden (15 procent) omhoog tot 24,9 miljard gulden. Voor dit jaar verwacht de directie en lichte winstverbetering.