Recht op tien dagen onbetaald zorgverlof

Werknemers moeten recht krijgen op maximaal tien dagen verlof om voor een ziek familielid te zorgen. Werkgevers en werknemers zullen zelf afspraken moeten maken of het loon wordt doorbetaald. Ook moet voor een langdurig verlof kunnen worden gespaard.

Dat zijn enkele voorstellen uit de nota `Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg' die staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) gisteren heeft gepresenteerd. Doel van de discussienota is om te komen tot een wet die het combineren van werk, zorg en scholing moet vergemakkelijken. Verstand nodigt onder andere de sociale partners en de vrouwenbeweging uit om met alternatieve voorstellen te komen.

De werkgevers hebben zich de afgelopen weken fel verzet tegen een eerder voorstel van Verstand om de tien dagen zorgverlof betaald te laten zijn. Werkgeversorganisatie VNO-NCW had becijferd dat dit miljarden guldens zou kosten. Volgens Verstand stond het voorstel in een oude variant van haar nota.

De fracties van PvdA en D66 in de Tweede Kamer dringen nog steeds aan op betaald zorgverlof waarbij de overheid samen met de werkgevers en werknemers de kosten dragen. FNV-voorzitter De Waal is teleurgesteld: ,,Als vakbeweging hebben we te maken met CAO-onderhandelingen, vanuit een situatie van onbetaald verlof. Het zal veel moeite kosten om een goede regeling uit het vuur te slepen.''

Het door Verstand voorgestelde zorgverlof is een verlof onder voorwaarden: de werkgever kan zwaarwegende bedrijfsbelangen aanvoeren om het verlof niet toe te staan. Dezelfde clausule geldt voor het recht op deeltijdwerk dat ook in de wet Arbeid en Zorg wordt opgenomen. Werkgevers kunnen verzoeken om korter of langer te werken naast zich neer leggen.

Het verlof waarvoor gespaard kan worden is in de voorstellen van Verstand maximaal een half jaar. Zowel vakantiedagen als hoogstens tien procent van het brutoloon kunnen worden aangewend voor het verlofsparen. De belastingheffing over de vakantiedagen en het loon wordt uitgesteld tot het moment dat het verlof wordt opgenomen. Het opgespaarde verlof mag niet worden gebruikt om eerder met pensioen te gaan.

Verstand wil in de zomer de nota omzetten in een wetsvoorstel.