Prikbord

Naar aanleiding van het rubriekje `Prikbord' op de Achterpagina van 16 maart onder de titel `Elke dag bevallen' het volgende. Omstreeks 1957 bracht mijn vader, ambtenaar ten stadhuize in de gemeente Den Haag, een verzameling `citaten' mee naar huis, die heetten afkomstig te zijn uit brieven gericht aan de gemeentelijke Sociale Dienst, of de afdeling Huisvesting van Den Haag, dat weet ik niet meer. Deze collectie was woordelijk gelijk aan datgene dat hier bij elkaar is gezet en uit Amsterdam moet stammen. Hoe jong ik indertijd ook was, ik begreep toen onmiddellijk dat aan de authenticiteit van deze hartenkreten moest worden getwijfeld. Duidelijk is nu in elk geval dat deze grappen toen al circuleerden, en mogelijk kwamen ze toen ook al uit de oude doos.

Hoe dan ook, dit alles is zeer oudbakken en belegen, en dat ook in het opzicht van de strekking van zulke grappen en de bijbehorende mentaliteit: de goed opgeleide burgerij mocht zich graag verkneukelen in de ongeletterdheid en onbeholpenheid van het vulgus, dat in zijn nood in de pen klimt.

Dit lijkt me een variant van leedvermaak en een streling van de eigendunk van beter weten, die geheel uit de tijd is.

    • E.P. Kwaadgras