Paniek in Maleisië over varkensziekte

De Maleisische regering heeft de hulp ingeroepen van leger en politie om de komende dagen 65.000 varkens te vernietigen die mogelijk besmet zijn met een dodelijk virus dat tot nu toe aan meer dan vijftig mensen in Maleisië het leven heeft gekost.

De varkensziekte heeft de afgelopen dagen steeds grotere paniek veroorzaakt in Maleisië en ook in Singapore, dat veel varkensvlees importeert uit het buurland. In de ogen van de oppositie heeft de regering van premier Mahathir Mohamad veel te traag gereageerd. Ook de wijze waarop varkens tot nu toe zijn gedood – veelal met hakbijlen en stokken werden de beesten letterlijk doodgeslagen – is aan de kaak gesteld.

De varkensziekte die zich de afgelopen weken als een epidemie door een deel van Maleisië heeft verspreid, staat te boek als Japanse encephalitis. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en kan via een steek van een mug (Culex-soorten) worden overgebracht van varkens naar mensen. Symptomen van de ziekte zijn hoge koorts, spierpijn, overgeven en bewusteloosheid. Zo'n 40 procent van de geïnfecteerde mensen vindt de dood. In veel gevallen brengt het virus blijvende schade toe aan het zenuwstelsel.

Het grootste deel van de slachtoffers is tot nu toe gevallen in een streek 100 kilometer ten zuiden van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur waar veel varkensfokkerijen zijn gevestigd. Alle slachtoffers leefden op of nabij een varkensfokkerij. Honderden families zijn inmiddels weggetrokken uit het besmette gebied. De komende dagen zal met hulp van de Maleisische autoriteiten een speciaal evacuatieprogramma worden uitgevoerd. Verder wil de Maleisische regering de komende dagen proberen 300.000 mensen en 500.000 varkens te vaccineren in een poging de ziekte onder controle te krijgen.

Maar de vaccinatieplannen stuiten bij veel Maleisische moslims op principiële bezwaren. Zij menen dat hun geloof het niet toestaat dat zij zich laten vaccineren tegen een ziekte die wordt verspreid door een varken, een dier dat in de islam als onrein wordt beschouwd.

Hoewel zestig procent van de 22 miljoen Maleisiërs moslim is en om geloofsredenen geen varkensvlees eet, behoort Maleisië tot de grootste producenten van varkensvlees in de regio. De varkensvleesindustrie in Maleisië zet jaarlijks naar schatting twee miljard ringgit (ruim een miljard gulden) om.