Opgestapt uit onvrede over OM

A.G. Korvinus, advocaat-generaal bij het Amsterdamse gerechtshof, is zo verbolgen over de reorganisatie van het openbaar ministerie dat zij om principiële redenen bij minister Korthals (Justitie) haar ontslag heeft ingediend.

De reorganisatie van het openbaar ministerie heeft ertoe geleid dat de klassieke, onafhankelijke magistraten ,,die zich oriënteren op de rechter'' worden vervangen door ,,ambtenaren in een efficiënt aangestuurde club'', aldus Korvinus in een vraaggesprek met deze krant. Korvinus is met dertig dienstjaren het langst actieve lid van het openbaar ministerie.

Later deze maand buigt de Eerste Kamer zich over wetsvoorstellen die het openbaar ministerie moeten omvormen tot een meer bedrijfsmatig opererende organisatie die wordt aangestuurd door een centraal college van procureurs-generaal in Den Haag.

Korvinus roept de leden van de Eerste Kamer op de plannen te verwerpen. Korvinus: ,,Straks is een officier van justitie primair een uitzendkracht van de organisatie OM. En pas in de tweede plaats magistraat. Er is te weinig balance of power in dat machtsapparaat. Dat is griezelig.''

Korvinus, die overstapt naar de zittende rechterlijke macht, zegt dat haar opvattingen binnen het openbaar ministerie ,,landelijk breed worden gedragen maar bijna niemand durft het te zeggen. Dat is een veeg teken''.

VRAAGGESPREK35, Zaterdags Bijvoegsel

    • Marcel Haenen