Niet-weten (2)

Wetenschapper Paul `t Hart relativeert (Z 13 maart) de verantwoordelijkheid van de politici voor de Bijlmerramp door te wijzen op de steeds ingewikkelder en grotere organisaties, die zij moeten besturen en hun onbekendheid met de technologische complexiteit van de samenleving. Daarin heeft hij maar gedeeltelijk gelijk.

De waarheidsvinding van de enquêtecommissie concentreert zich vooral op het handelen en niet handelen van de verantwoordelijke personen ná de ramp. Collectief proberen alle politici hun rol daarin te bagatelliseren, hetgeen hen met de bovengenoemde argumenten redelijk gemakkelijk afgaat.

De werkelijke verantwoordelijkheid ligt echter wel degelijk bij de politici, namelijk bij degenen die steeds in het belang van `Nederland Distributieland' en `Schiphol Mainport' een ongebreidelde groei van het luchtverkeer hebben voorgestaan. Herhaling van een Bijlmerramp is daarom niet ondenkbaar omdat bovendien het onderhoud van het materieel door keiharde economische wetten en prijsconcurrentie onder druk staat.

De werkelijke oorzaak ligt dus vóór de ramp. Daarvoor is de politiek wel degelijk collectief verantwoordelijk. Het eindrapport van de commissie zou daarom wel eens een rookgordijn kunnen vormen voor de wezenlijke problemen met de luchtvaart in ons land.