Kroonprins vrijwel zeker naar IOC

De kans dat kroonprins Willem-Alexander lid kan blijven van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is aanmerkelijk gegroeid.

Niet alleen de twee grootste regeringspartijen PvdA en VVD, maar ook D66 en het CDA, die kritisch waren over het IOC-lidmaatschap van de Prins van Oranje, hebben er steeds meer vertrouwen in dat het IOC orde op zaken kan stellen.

,,Als premier Kok volgende week met een onderbouwd verhaal komt waarom de kroonprins in het IOC kan blijven, zullen wij absoluut niet moeilijk doen'', verklaart het D66-Kamerlid Van `t Riet. Het CDA-Kamerlid Atsma, evenals Van `t Riet sportspecialist van de fractie: ,,Het IOC heeft deze week een aantal serieuze hervormingen aangekondigd. We moeten haar de tijd gunnen die plannen in de praktijk te brengen''. Premier Kok zei gisteren na de wekelijkse ministerraad de indruk te hebben dat ,,het IOC op een positieve manier invulling heeft gegeven aan een aantal voornemens.'' Eerder maakte de premier het lidmaatschap van de kroonprins afhankelijk van het ,,zelfreinigend vermogen'' van het IOC.

Ook adviseurs van de kroonprins zelf sturen op continuering van het IOC-lidmaatschap aan, zo is in kringen rond het Koninklijk Huis vernomen. Er wordt op gewezen dat geen enkele internationale organisatie brandschoon is. Bovendien wordt in hofkringen de hoop uitgesproken dat de huidige voorstellen een aanzet vormen voor een tweede hervormingsgolf na het vertrek van IOC-voorzitter Samaranch in 2001.

Aanleiding voor het toegenomen vertrouwen van parlementaire critici van het IOC-lidmaatschap van de kroonprins, is een ontmoeting die de specialisten van de fracties van PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks gisteren hebben gehad met het bestuur van het NOC*NSF. Hoewel het ging om een algemene voorlichtingsbijeenkomst over de werkzaamheden van het NOC, is er op het sportcomplex Papendal in Arnhem ook gesproken over de IOC-plannen. De sportorganisatie heeft de specialisten beloofd zich in te zetten voor democratischer verkiezingsprocedures binnen het IOC, en doorzichtiger regels voor het aanwijzen van steden die Olympische Spelen mogen organiseren. Uiterlijk maandag zal het NOC de Kamer informeren over de precieze plannen die het IOC zelf op dat gebied heeft.

De mate van politieke consensus is een belangrijk gegeven voor de premier bij het voorbereiden van het kabinetsbesluit over het IOC-lidmaatschap van de kroonprins. Helemaal te bereiken valt die niet. Met name de kleine christelijke partijen alsmede GroenLinks en de SP blijven zich principieel verzetten tegen een voortgezet IOC-lidmaatschap van de prins.