Jongerenrabbijn

Het interviewtje in NRC Handelsblad van 13 maart met de door het Ned. Israelitisch Kerkgenootschap (NIK) aangestelde jongerenrabbijn Menachem Sebbag, geeft ernstig te denken. Gevraagd hoe hij de in de Nederlandse gemeenschap geassimileerde joodse jongeren weet te vinden, die hij dus niet kent, antwoordt de jongerenrabbijn tot mijn verbijstering: ,,Nee, maar ik zou ze herkennen. Mijn vader was rabbijn, maar een hele open man, niet veroordelend. Hij zei altijd: als je een kamer binnenkomt en je wilt weten wie joods is, zoek de mensen met een geweten''[...].

Dit is selectief beledigend gebazel waar mijn joodse vrienden zich vast en zeker niet mee willen identificeren en waar ik ernstig bezwaar tegen maak. Niet-joden hebben dus geen geweten. Is dat niet juist `veroordelend'? Het kan niet zijn dat het NIK de zielszorg voor haar jongeren aan iemand met een dergelijke mentaliteit toevertrouwt.

De opmerking is des te vervelender nu we er juist dezer dagen via de Bijlmerenquête zo pijnlijk op zijn geattendeerd, dat bij er El Al en bij de Israelische overheid kennelijk mensen - toch waarschijnlijk joden - zijn, die het met hun geweten niet zo nauw nemen. Ook geeft deze bedenkelijke visie te denken als we moeten vaststellen, dat heel wat joden en niet joden menen dat het beleid van de huidige Israelische machthebbers ten opzichte van de Palestijnen gewetensvragen oproept.

Een ander geen `geweten' toedenken, geeft blijk van een arrogantie die joden en niet-joden niet behoeven te accepteren en het is onbegrijpelijk en ernstig, dat een rabbijn zoiets doet. Ik neem aan, dat het NIK haar joodse jongeren maar liever laat leren dat het al dan niet hebben van een geweten niets te maken heeft met de vraag of men jood of niet-jood is.