Honderd jaar alcoholgebruik

Na een duidelijke daling van de alcoholconsumptie in de crisis-, oorlogs- en wederopbouwjaren zijn Nederlanders sinds de jaren zestig weer meer gaan drinken. Pas twintig jaar later is de groei enigszins gestabiliseerd. Bier blijft de meest genoten alcoholische drank met ruim tachtig liter per hoofd van de bevolking. De consumptie van wijn blijft als enige gestaag groeien.

Sterke drank kan zich niet meer in de populariteit van een eeuw geleden verheugen. De daling van in consumptie van gedistilleerde drank (vooral jenever) deed zich al aan eind vorige eeuw voor. Secretaris J.J.M. Verhoek van het Productschap voor Gedistilleerd noemt de Drankwet van 1881, bedoeld om de gevaren van sterke drank te bezweren, als mogelijke oorzaak. Bier en wijn werden als minder schadelijk gezien. Inmiddels richten overheidscampagnes zich op alle alcoholische dranken.

Gerekend in pure alcohol neemt Nederland neemt mondiaal een zeventiende plek in met een consumptie van acht liter per hoofd van de bevolking. De ranglijst werd in 1996 aangevoerd door Luxemburg, gevolgd door Portugal en Frankrijk (alle drie boven de elf liter). Nederland blijft Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk net voor.

Tijn Kramer