Bubbelbad en jacuzzi niet zonder gevaar

Het ministerie van VWS waarschuwt voor mogelijk gevaar van bubbelbaden. Maar de zwemparadijzen maken zich nog geen zorgen.

Had de legionellabacterie zich in Bovenkarspel genesteld in een bubbelbad? M. Dekking, directiewoordvoerster van Center Parcs, schrikt er niet van. Bezoekers van de `subtropische zwemparadijzen' hoeven zich volgens haar geen zorgen te maken, dat doet zij ook niet. ,,Jaren geleden hebben wij het bestaan van deze bacterie al onderkend, en we hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat die bij ons niet voorkomt.'' Ook Ph. van Zuylen-Van Nijevelt, directielid van attractiepark Duinrell in Wassenaar klinkt zelfverzekerd. ,,We hebben onze maatregelen tot nu toe nog niet hoeven aanscherpen en gaan dat nu ook niet doen.''

Chloor in het water. Continue waterverversing; nooit stilstaand water. Een computergestuurd systeem dat de temperatuur in de boilers bewaakt of viermaal daags de kwaliteit van het water checkt. Maandelijkse bacteriologische onderzoeken. De exploitanten hebben weliswaar ,,uitvoerig overleg gevoerd'', maar meer is echt niet nodig. Ook niet nu het ministerie van Volksgezondheid, Welijn en Sport pleit voor ,,waakzaamheid bij gebruik van een bubbelbad en jacuzzi''.

Aanleiding voor de waarschuwing is het voorlopige resultaat van een onderzoek van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hieruit blijkt dat de legionellabacterie die vorige week vrijdag op de West-Friese Flora in Bovenkarspel is opgedoken, waarschijnlijk verbleef in een bubbelbad op de huishoudbeurs, op het terrein van de bloemententoonstelling. Gisteren zijn weer twee mensen overleden die de Flora hebben bezocht.

Het RIVM heeft de bacterie met een snelle, experimentele methode aangetroffen in een monster van het water dat in het bad is gebruikt. Volgens de RIVM betreft het resultaat een ,,tussenstand''. ,,Wij gaan door met het testen van de andere monsters. Daarna komen we met het definitieve resultaat''.

Het bubbelbad is vermoedelijk gevuld met water uit een brandslang van de Flora, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ,,Maar dat wil niet zeggen dat de Flora verantwoordelijk is voor de besmetting. Het kan ook zijn dat het bedrijf dat het bubbelbad tentoonstelde, het bassin onvoldoende heeft gereinigd.'' De woordvoerder weigert de naam van het bedrijf bekend te maken. Volgens voorzitter J. Haanstra van de West-Friese Flora, tevens burgemeester van Stede Broec, stonden vier exposanten van bubbelbaden op de huishoudbeurs, en waren er dus minstens vier bubbelbaden aanwezig. Hij zegt de namen van de bedrijven niet te kennen.

Het ministerie adviseert mensen nu om alleen bubbelbaden te nemen wanneer die op de juiste wijze zijn schoongemaakt. ,,Adequate reiniging van de pompen is mogelijk met middelen zoals deze verkocht worden voor het ontsmetten van particuliere zwembaden, hotelzwembaden en zwembaden op campings.'' In het Kurhaus in Scheveningen worden de twee bubbelbaden dagelijks gereinigd met een alkalisch, ontvettend schoonmaakmiddel; eenmaal in de week met een zuur middel dat de bacteriën afbreekt die groeien als er veel huidrestjes in de ventielen van het bad komen; en dan nog eenmaal in de twee weken met een ontkalker. Het water in de bubbelbaden bevat geen chloor. A. Kirk, hoofd huishouding van het Kurhaus, noemt de waarschuwing van VWS ,,verontrustend'', maar wacht met aanvullende maatregelen op richtlijnen van de GGD.

De Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken zal vanaf dit weekeinde een aantal grote publieksevenementen bezoeken en controleren bij apparatuur waarmee water wordt gesproeid of verneveld.

Met de twee nieuwe doden van gisteren stijgt het aantal sterfgevallen onder Flora-bezoekers naar vijftien. Bij zeven van hen is vastgesteld dat zij waren besmet met de legionellabacterie. Bij de acht anderen loopt het onderzoek naar de doodsoorzaak nog. Drie familieleden en vrienden van slachtoffers van de veteranenziekte richtten gisteren de `Initiatiefgroep Flora-Veteranenziekte' op, die onder meer pleit voor betere wettelijke maatregelen ter voorkoming van de ziekte.