Wijffels voorzitter SER

Herman Wijffels is vandaag in Den Haag geïnstalleerd als voorzitter van de Sociaal Economische Raad. De voormalige Rabo-topman is de opvolger van de huidige minister van Sociale Zaken Klaas de Vries. Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn zeer positief over de benoeming van de CDA'er wegens zijn grote deskundigheid op sociaal-economisch terrein, zijn onafhankelijke opstelling en zijn brede kijk op de samenleving.