Toch Rijksdag

De seniorenraad van de Duitse Bondsdag heeft het laatste woord gesproken over de naam van de vergaderzaal in de oude Rijksdag in Berlijn. `Plenarbereich Reichstagsgebäude' (plenaire vergaderzaal in het gebouw van de Rijksdag) zal er bij de ingang van het gebouw komen te staan. Daarmee zijn de namen `Bundestag' en `Plenargebäude' afgevallen. De naam Rijksdag ligt uiterst gevoelig omdat die te veel aan het nazi-verleden zou herinneren. Bondskanselier Schröder zei twee weken geleden dat hij dat onzin vond en dat de Duitsers te ,,verkrampt'' met hun verleden omgaan. Ook de burgemeester van Berlijn, Diepgen (CDU), heeft steeds gezegd dat de Rijksdag zijn naam moet behouden. Al was het maar omdat het bij toeristen zo bekend is. Twee weken geleden besloot de seniorenraad echter dat in de bewegwijzering het woord Bondsdag gebruikt zou moeten worden. Maar het is de vraag of dat zal gebeuren. Berlijn is ertegen en de stad is verantwoordelijk voor de naambordjes. (Reuters)