Ruzie in coalitie over studiebeurs

PvdA en VVD hebben gisteren ruzie gekregen over de plannen van minister Hermans met de tegemoetkoming voor studiekosten. Volgens de PvdA houdt Hermans zich niet aan de afspraken uit het regeerakkoord. De voorstellen van Hermans zouden nadelig zijn voor groepen met een belastbaar inkomen tot 40.000 gulden. Volgens de VVD houdt Hermans zich juist keurig aan het regeerakkoord. (ANP)