Reorganisatie Achmea drukt winst

Een grote reorganisatie en de gestegen ziektekosten hebben de winstgroei bij de verzekeringsgroep Achmea vorig jaar flink aangetast. Het concern, waartoe onder meer Centraal Beheer, FBTO, Zilveren Kruis en Staal Bankiers behoren, zag de winst voor belasting met slechts 2 procent toenemen.

Ondanks de marginale groei toonde directievoorzitter G. Swalef zich tevreden met de winstontwikkeling, hoewel ook voor dit jaar op een nauwelijks hoger resultaat gerekend hoeft te worden. ,,Wij gaan niet voor winstmaximalisatie, maar voor winstoptimalisatie. Dat heeft met onze achtergrond als coöperatie te maken'', aldus Swalef gisteren in een toelichting op de jaarcijfers.

Het operationele resultaat van Achmea steeg met minder dan twee procent tot 678 miljoen gulden, terwijl de omzet met bijna 10 procent steeg tot 13,22 miljard gulden. Door lagere belastingen nam de nettowinst met ruim 7 procent toe tot 607 miljoen gulden.

Voor de reorganisatie – Terra Nova – genaamd, heeft Achmea in het afgelopen jaar 50 miljoen gulden opzij gezet. Terra Nova moet leiden tot een betere stroomlijning van de activiteiten in de groep. ,,Binnen Achmea hebben de laatste tijd nogal wat fusies plaatsgevonden. We gaan bepaalde activiteiten herverkavelen om de kosten te drukken'', aldus Swalef.

De bestuursvoorzitter wilde geen concrete winstprognose doen voor het lopende jaar. ,,We weten niet welke gevolgen de lage rente nog zal hebben en ook de verdere invoering van de euro en het millenniumprobleem zorgen voor de nodige onzekerheid''.

De lage rente is vooral nadelig voor levensverzekeraars die hun vermogen slechts tegen een laag rendement veilig kunnen beleggen.

De ziekenfondsen binnen Achmea zorgden voor een flinke strop. Door de aanhoudende stijging van de ziektekosten, en het tekortschietende budget van de overheid, boekte deze activiteit binnen Achmea een verlies van ruim 100 miljoen gulden, terwijl een jaar eerder nog een winst van 76 miljoen werd geboekt. Doordat het resultaat van de ziekenfondsen sinds vorig jaar niet meer worden geconsolideerd, had de strop voor de winst van Achmea geen gevolgen. ,,Het budget van de overheid is inmiddels bijgevuld en zonder onverwachte kostenversnelling in de ziektekosten verwachten we dit jaar op nul uit te komen'', aldus bestuurder P. Overmars. Bij de particuliere zorg nam het bedrijfsresultaat met 9 procent af tot 149 miljoen gulden. Vooral de bankactiviteiten, mede als gevolg van de overname van de Belgische bank Europabank, gaven na een winstgroei van 26 procent (tot 116 miljoen) een flinke impuls aan het groepsresultaat.

Behalve van de reorganisaties verwacht Swalef dat de samenwerking met de private tak van de GAK Groep de winst kan stimuleren. Zo gaan de twee binnenkort een bedrijf opzetten voor reïntegratie van werknemers.

Volgens de topman van de coöperatieve bankverzekeraar is een fusie met die poot van het GAK mogelijk. ,,Het management van het GAK zou dat graag willen. Maar of dat voor ons zo interessant is? Het GAK kan bij voorbeeld geen winst maken.''