Ramsj

In de 19de eeuw bracht de Pools-Duitse handelaar Leeser Rosenthal een enorme collectie boeken over het jodendom bij elkaar. In 1880 werd die collectie afgestaan aan de Universiteit van Amstdam. Sindsdien is de Bibliotheca Rosenthaliana uitgegroeid tot de grootste collectie joodse boeken in Europa. In dit voorbeeldig uitgegeven boek belichten internationale deskundigen 54 hoogtepunten uit de collectie. De tekst is in het Engels.

John J. Bimson: Baker encyclopadia of bible places. Gebonden, Inter-Varsity Press 1995, van ƒ73,50 voor ƒ29,95. Nayler & Co Den Haag

In de bijbel worden honderden namen van landen, steden, dorpen en rivieren genoemd. In dit mooie en geleerde naslagwerk zijn ze allemaal in alfabetische volgorde bij elkaar gezet. De ingangen zijn kort maar informatief. Men komt onder meer te weten waar de plaats in de bijbel wordt genoemd, wat de herkomst is van de naam en wat er over de plaats bekend is. Met literatuurverwijzingen, kaarten, plattegronden en foto's van opgravingen e.d.

Irving Wohlfarht e.a.: Benjamin Journaal. Paperback,

Historische Uitgeverij 1993-1997,

van ƒ150,– voor ƒ49,50.

Steven Sterk Utrecht

Het Benjamin Journaal is gewijd aan het leven en werk van de invloedrijke linkse cultuurcriticus en essayist Walter Benjamin (1892-1940). Het was de bedoeling dat er jaarlijks twee nummers zouden verschijnen, maar het werden er uiteindelijk vijf in vijf jaar. Mooi verzorgde, kleurrijke paperbacks zijn het, met bijdragen van vele kenners uit binnen- en buitenland. Ook veel tijdgenoten komen aan bod.

Tom McArthur (ed.): The concise Oxford companion to the English language. Paperback,

Oxford University Press 1996,

van ƒ52,50 voor ƒ19,90.

De Boekenmarkt Den Haag (070-3658226)

Indrukwekkend naslagwerk over de Engelse taal. In ruim tweeduizend, alfabetisch gerangschikte artikelen worden allerlei aspecten behandeld van de grammatica, het gebruik, de dialecten, de uitspraak en geschiedenis van het Engels. Ook belangrijke taalkundigen en woordenboekmakers komen aan bod. Bestond er voor het Nederlands maar zo'n prachtboek!

H.W. von der Dunk: Sprekend over identiteit en geschiedenis. Paperback, Prometheus 1992, van ƒ39,75 voor ƒ9,95. Scheltema Amsterdam;

Donner Rotterdam;

Bij ICOB-boekhandels (0172-437231)

Zes opstellen van Von der Dunk die thematisch aansluiten bij een Teleaccursus uit 1992 over identiteit en geschiedenis. De opstellen zijn slechts ten dele gebaseerd op de bijdragen van Von der Dunk aan die serie. Hij schrijft onder meer over nationalisme in het Oostblok, de versplintering van de Sovjet-Unie, het Duitse volkskarakter en over de oorsprong van het progressivisme, het conservatisme en het cultuurpessimisme. Illustraties in z/w.

Nick Coleman en Nick Hornby (ed.): The Picador book of sports writing. Gebonden, Picador 1996,

van ƒ66,10 voor ƒ17,50.

Het Martyrium Amsterdam

Bloemlezing van de mooiste sportfragmenten uit de Engelse en Amerikaanse literatuur. De stukken zijn thematisch geordend op onderwerpen als `fans' en `kinderen'. Norman Mailer en drie anderen schreven over Mohammed Ali. Volgens een stempel op het titelblad gaat het om een partij licht beschadigde boeken, maar zelfs met een loep valt die beschadiging niet te ontdekken.

Nigel Saul (ed.) Historical atlas of Britain. Gebonden, Sutton Publishing 1997, van ƒ102,– voor ƒ54,50.

De Boekenmarkt Den Haag

Uitstekende atlas van de National Trust waarin te zien is wat er in Groot-Brittannië nog over is van bouwwerken uit de pre-historie tot de Middeleeuwen. Graven, kastelen, mozaïeken – het wordt allemaal afgebeeld en beschreven, met af en toe een kaart. In Land of the poets heeft David Lyons bekende gedichten onder schitterende foto's van Schotland geplakt (van ƒ50,90 voor ƒ12,95 bij ICOB).

Paul Johnson: A history of the Americain people. Gebonden, Weidenfeld & Nicolson 1997,

van ƒ91,– voor ƒ39,95. Het Martyrium

Een nieuwe interpretatie van de complete Amerikaanse geschiedenis – dat is wat de Britse historicus Paul Johnson voor ogen stond. Een dikke pil waarin Johnson aandacht besteedt aan politiek en economie, en aan kunst, wetenschap en godsdienst. Eerder in deze rubriek gesignaleerd.

David Quammen: The song of the dodo. Gebonden, van ƒ69,55 voor ƒ29,95. Het Martyrium Amsterdam

Bejubelde studie over het uitsterven van diersoorten. Waarom sterven dieren sneller uit op eilanden dan op het vasteland? En wat kunnen we daarvan leren? Op zoek naar het antwoord op deze vragen bezoekt Quammen onder meer Madagascar, het Amazonegebied en Guam. Met een enorme bibliografie en notenapparaat.

Adri K. Offenberg: Bibliotheca Rosenthaliana. Gebonden,

Amsterdam University Press, van ƒ69,95 voor ƒ29,95. Scheltema Amsterdam; Steven Sterk Utrecht,

De Slegte, Donner