Publiek bij toneel niet grijzer

Van de vergrijzing van het toneelpubliek, die de staatssecretaris van Cultuur R. van der Ploeg wil tegengaan, is geen sprake. Dat blijkt uit nog niet gepubliceerde cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Begin deze week maakte Van der Ploeg zijn voornemen bekend om subsidie te geven aan toneelgezelschappen die meer jongeren trekken. Eerder al uitte hij zijn zorg over het afnemend aantal jongeren dat de schouwburg bezoekt. Theatermakers en -directeuren vielen hem bij. Er zijn recentelijk geen statistische gegevens gepubliceerd over het toneelbezoek van jongeren. Een woordvoerder van Van der Ploeg bevestigt dat het ministerie van OCW niet over dergelijke cijfers beschikt. Zijn beleidsvoornemens zijn gebaseerd op een geschreven analyse in het Sociaal en Cultureel Rapport 1998. Het rapport veronderstelt een groeiende kloof tussen jongeren en ouderen: ook op latere leeftijd zouden jongeren niet meer in aanraking komen met traditionele cultuuruitingen.

Uit de SCP-cijfers, die deze zomer gepubliceerd worden, lijkt dit voor literatuur en klassieke muziek wél op te gaan, maar juist niet voor theaterbezoek. Uit onderzoek van de stichting Cultureel Jongeren Paspoort blijkt zelfs dat het theaterbezoek van jongeren met een CJP de afgelopen jaren is toegenomen.