Prijzen voor Mak en Van Weelden

Geert Mak, Dirk van Weelden en Erik Menkveld zijn onderscheiden door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Mak heeft de Henriette Roland Holst-prijs gekregen voor zijn boek Hoe God Verdween uit Jorwerd. Aan de prijs, die eens in de drie jaar wordt vergeven, is een bedrag van 3000 gulden verbonden. Van Weelden kreeg de Frans Kellendonk-prijs toegekend voor zijn gehele oeuvre. Bij de prijs, die ook eens in de drie jaar wordt toegekend, hoort een bedrag van 10.000 gulden. Menkveld heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs gewonnen, een jaarlijkse aanmoedigingsprijs die bestaat uit 5000 gulden en een bronzen penning. Hij krijgt de trofee voor zijn bundel De Karpersimulator. De prijzen worden op zaterdag 29 mei uitgereikt in Leiden. (ANP)