`Prachtbedrijf om over te nemen'

Hans Stellingsma treedt, nog geen jaar na zijn aanstelling, terug als directievoorzitter van Content. Moest hij boeten voor de tegenvallende resultaten? Of hield hij het zelf voor gezien? De zaakwaarnemers houden zich op de vlakte. Er is slechts `verschil van inzicht'.

Fred van Male, samen met financiële man René Krijt de overgebleven directiehelft van Content, heeft een flauwe glimlach op zijn gezicht. ,,Ik had gehoopt dat u die vraag niet zou stellen'', zegt hij. ,,Maar ja, ik begrijp best dat u wilt weten waarom Stellingsma vertrekt. Toch moet ik u verwijzen naar het persbericht.'' Dat voert `verschil van inzicht over het in de toekomst te voeren beleid' aan als reden voor het opstappen van Stellingsma.

Daar worden uw aandeelhouders niet veel wijzer van.

,,Tja, het betreft een persoonlijke zaak. Ik kan daar verder geen details over geven. Het is erg vervelend dat het zo gelopen is, hij zat er natuurlijk nog geen jaar. Ik kan u wel zeggen dat het meningsverschil niet over de strategie van Content ging. Die is een half jaar geleden vastgesteld en staat nog recht overeind.''

Misschien wilde Stellingsma de strategie juist aanpassen?

,,Het meningsverschil gaat over de wijze waarop het beleid uitgevoerd moet worden. De koers van Content blijft onveranderd.''

In september kondigden jullie een herstructurering aan. Is die al achter de rug?

,,Die is nog in volle gang. De operatie moet aan het eind van dit jaar afgerond zijn. In de tweede helft van 1998 heeft de herstructurering al tot betere resultaten geleid. 1997 was het jaar van de terugslag voor Content, 1998 het jaar van de omslag, groei en verandering. Ik durf zelfs te stellen dat Content weer op de kaart staat, we hebben de aansluiting bij de kopgroep van onze branche weer gevonden. Ons marktaandeel is gestegen van 3,5 naar 4 procent. In het jaar 2000 willen we 5 procent hebben. Onze omzet moet dan gestegen zijn van een half miljard nu, naar 750 miljoen gulden.''

Wordt Content voor uw concurrenten geen interessant bedrijf om over te nemen?

,,Dat kan ik beamen. We zijn een prachtbedrijf en ik kan me voorstellen dat anderen dat ook vinden. Maar wij solliciteren daar niet naar, we hebben ingezet op zelfstandigheid. Maar als iemand zich meldt, zullen wij natuurlijk met diegene in gesprek gaan.''

Hoe groot schat u de kans in dat dit de laatste keer was dat Content eigen jaarcijfers presenteerde?

,,Nou, dat weet ik niet, maar ik moet erkennen dat zich in deze branche nu eenmaal concentratietendensen voordoen. Het is dus zeker niet uitgesloten dat ons dat ook overkomt.

Praat u al met mogelijke overnamepartners?

,,De uitzendwereld is een kleine wereld. Dat brengt met zich mee dat we elkaar dus ook voortdurend tegenkomen. Op recepties en zo. En daar praten we ook met elkaar, natuurlijk.''

    • Jochen van Barschot