Plannen voor computers op scholen `vaag'

De Tweede Kamer heeft weinig vertrouwen in de computerplannen van minister Hermans (Onderwijs). De meeste fracties vinden het idee om alleen te investeren in het netwerk `Kennisnet' te beperkt en te vaag.

Dit bleek gisteren tijdens de bespreking van de haperende invoer van computers op alle scholen. Hermans wil een andere weg inslaan dan zijn voorganger Ritzen, omdat diens plannen te duur bleken. Ritzen wilde binnen vier jaar alle scholen uitrusten met één computer per tien leerlingen, én een educatief computernetwerk aanleggen. Daarop zouden alle scholen, bibliotheken en musea worden aangesloten.

De achterstand die Nederland op computergebied heeft, vergeleken met bijvoorbeeld de Scandinavische landen, moest zo worden ingelopen.

Hermans wil nu uitsluitend investeren in dat computernetwerk. Het gaat om een investering van 560 miljoen gulden. Die voorziening beschouwt Hermans als een overheidstaak. De computerterminals zelf, bijscholing van leraren en het systeembeheer per school wil hij overlaten aan de scholen. Die zouden daarvoor honderd gulden per leerling krijgen.

Kamerlid Barth (PvdA) vindt dat de scholen moeten worden verplicht om dat geld te besteden aan computers. ,,Het gaat om veel belastinggeld.'' Hermans wil juist ,,vertrouwen in de scholen'' tonen en pas achteraf controleren of het geld juist is besteed.

Daarnaast vonden de Kamerleden dat nog onvoldoende duidelijk is wat Hermans wil met de achterstand die veruit de meeste scholen hebben op de zogeheten `voorhoedescholen'.

Enkele honderden scholen kregen vorig jaar alvast geld van minister Ritzen voor computers, en zouden als voorbeeld dienen voor andere scholen. Ook maakten de betrokken leden van de Tweede Kamer bezwaar tegen de voorgenomen sponsoring van het Kennisnet door bedrijven. Alleen de VVD-fractie is daarvan een voorstander.

Minister Hermans zegde toe begin mei te zullen komen met een plan voor computers op scholen dat beter zal zijn uitgewerkt.