Parijs' overleg over Kosovo opgeschort

Het overleg in Parijs over de toekomst van Kosovo is vanmorgen opgeschort en zal niet worden hervat, tenzij de Serviërs alsnog het internationale vredesplan goedkeuren dat gisteravond is getekend door de Kosovo-Albanezen.

De Verenigde Staten hebben de Amerikaanse burgers in Joegoslavië opgeroepen het land te verlaten in verband met mogelijke luchtaanvallen door de NAVO. Verwacht wordt dat de OVSE-waarnemers in Kosovo opdracht krijgen de provincie morgen te verlaten.

,,Het heeft geen enkele zin de besprekingen nog verder voort te zetten'', aldus een verklaring vanmorgen van de Franse en Britse ministers van buitenlandse zaken, Védrine en Cook, die samen de besprekingen voorzaten. Westelijke leiders waarschuwen de Joegoslavische president Miloševic dat de NAVO ,,heel snel'' tot aanvallen zal overgaan als hij niet spoedig alsnog instemt met het vredesplan van de Contactgroep. In de vanmorgen uitgegeven verklaring staat dat daartoe contact wordt opgenomen met alle bondgenoten en met het hoofdkwartier van de NAVO. Het 82 pagina's tellende vredesdocument, dat is opgesteld door de Contactgroep en waarover vorige maand werd onderhandeld in Rambouillet, werd gisteravond getekend door vier Albanese leiders in aanwezigheid van de Amerikaanse onderhandelaar Christopher Hill en de Oostenrijkse diplomaat Wolfgang Petritsch namens de Europese Unie. De Joegoslavische delegatie boycotte de ceremonie. De Servische president Milan Milutinovic zei de eenzijdige ondertekening een onaanvaardbaar drukmiddel te vinden.

De Amerikaanse president Clinton zou vanmiddag een ontmoeting hebben met leiders uit de Senaat over de ontwikkelingen in Kosovo. Veel senatoren hebben geen behoefte aan luchtaanvallen op Servische doelen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, sprak gisteravond met enkele leiders uit de Senaat, maar na afloop van dat beraad verklaarde Trent Lott, de leider van de Republikeinse meerderheid, behoefte te hebben aan nader overleg met de president. ,,Het Amerikaanse volk heeft een beter begrip nodig van de nationale veiligheidsbelangen, als die er tenminste zijn'', aldus Lott. Zijn woordvoerder verklaarde later dat de Republikeinen hun ,,gekwalificeerde steun'' aan het beleid van de president nu hebben vervangen door de behoefte aan ,,een echt serieus debat''. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben Joegoslavische troepen op twee plaatsen tanks en betonnen versperringen geplaatst die mogelijk bedoeld zijn om te verhinderen dat NAVO-troepen Kosovo binnentrekken of om internationale waarnemers te verhinderen het gebied te verlaten. (AFP, AP)