Onderzoek naar gevaren homeopathisch geneesmiddel

Bij homeopathische medicijnen zal voortaan worden onderzocht of ze geen gevaar voor de gezondheid vormen. Producenten moeten daartoe hun producten ter controle en registratie voorleggen aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen. Na 1 januari 2001 mogen alleen nog geregistreerde homeopathische medicijnen worden aangeboden.

Dit blijkt uit de regeling die minister Borst (Volksgezondheid) deze week heeft gepubliceerd. Met deze maatregel voldoet ze aan de verplichting die de Europese Unie in 1992 al in een richtlijn over homeopathische geneesmiddelen had vastgelegd.

Borst wil dat het College onderzoekt of het homeopathische medicijn schadelijk is voor de gezondheid en of, als de producent zegt dat het werkzaam is voor een bepaalde kwaal, hij dat ook aannemelijk kan maken. Het College kan zich daarbij baseren op onderzoeksmateriaal dat de producent aanlevert. Dat hoeft geen eigen onderzoek te zijn; er kan worden volstaan met publicaties in de homeopathische vaktijdschriften. Alleen heel sterk verdunde medicijnen kunnen onder voorwaarden worden uitgezonderd van controle en registratie.

Bij de middelen moet een bijsluiter worden gevoegd. Daarop moet worden gemeld dat het College de werkzaamheid van het middel niet heeft kunnen vaststellen. Dat geldt voor alle middelen, ook voor de medicijnen die voor bestrijding van een bepaalde indicatie zijn bedoeld.