Laatste studiejaren Wageningen in Engels

Studenten aan de Universiteit Wageningen krijgen in de laatste twee studiejaren college in English. Wageningen is de eerste universiteit die Engels als voertaal gaat voorschrijven. Voormalig minister van Onderwijs J. Ritzen stelde jaren geleden al voor colleges in het Engels te geven om studenten voor te bereiden op internationale carrières, maar dat plan stuitte op verzet.

Wageningen wil de efficiëntie verhogen, omdat de universiteit geconfronteerd is met forse bezuinigingen. Nu worden colleges voor buitenlandse en Nederlandse studenten apart gegeven, straks kunnen de studenten samen college volgen. Volgens een woordvoerder van de universiteit past het Engelse onderwijs ook in ,,het angelsaksische model'' dat Wageningen als eerste heeft geïntroduceerd. Studenten volgen eerst een driejarige bachelors-degree en daarna een tweejarige masters-degree.

De Universiteit Wageningen moet de komende kabinetsperiode 22 miljoen gulden bezuinigen, omdat het ministerie van Landbouw de subsidie met tien procent heeft teruggeschoefd. Achttien studierichtingen worden samengevoegd tot twaalf, een kwart van de honderd leerstoelen zal verdwijnen en van de 1.800 arbeidsplaatsen worden er 255 opgeheven.

Volgens het ministerie van Onderwijs is het Nederlands de officiële voertaal aan de universiteit, maar mag onder voorwaarden les in het Engels worden gegeven. ,,De Nederlandse studenten moeten dan wel goed worden voorbereid'', aldus een woordvoerder.