Kleine Komedie voor 1,5 miljoen gulden verbouwd

De Kleine Komedie in Amsterdam ondergaat de komende maanden een renovatie van 1,5 miljoen gulden, die deels wordt betaald door een benefiet-serie waaraan bijna tachtig groepen en solisten meewerken. In mei begint de bouw van een nieuw, twee meter hoger toneelhuis en een elektrische trekkenwand, die in oktober klaar moeten zijn. De kosten worden gedragen door de gemeente Amsterdam, donateurs, sponsors en eigen inkomsten.

Omdat de hele maand september het toneel niet kan worden gebruikt, organiseert het theater in die periode een Kleinkunstcarroussel. Per avond verzorgen vijf à zes vaste bespelers, onder wie Acda & De Munnik, Youp van `t Hek, Kees van Kooten, Brigitte Kaandorp en Hans Teeuwen, een kort optreden op een smalle reep vóór het brandscherm. De serie zal een ruim een ton opbrengen.

Het verhoogde toneelhuis op het uit 1786 daterende theater, noodzakelijk gemaakt door de grotere technische eisen die veel voorstellingen stellen, zal volgens directeur Joost Nuissl vanaf de straat niet te zien zijn. De automatisering van de trekkenwand vloeit voort uit de nieuwe Arbo-wet die de werkdruk van theatertechnici aan banden legt.

De Kleine Komedie, gespecialiseerd in kleinkunst en lichte muziek, heeft een gemiddelde bezetting van 83 procent. Daardoor kan het theater circa tweederde van de exploitatiekosten zelf dragen.