IOC rekent na zuiveringen op terugkeer prins

Voorzitter Samaranch verklaarde gisteren tijdens de personferentie na afloop van vergadering van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dat hij hoopt dat prins Willem-Alexander terugkeert op het besluit voorlopig geen werkzaamheden meer voor het IOC te verrichten. Desgevraagd zei hij: ,,Hij is nog geen volwaardig lid van het IOC, maar ik vraag hem straks naar Seoul te komen om de olympische eed af te leggen.''

De voorzitter van het IOC verwacht dat de Nederlandse regering geen beletsel meer zal zien voor de kroonprins. Het Nederlandse IOC-lid Hein Verbruggen verklaarde: ,,Het IOC heeft in deze sessie aan alle eisen voldaan om de prins een volwaardig lid te laten zijn. Honderd procent zeker. Het zou een hele goede zaak zijn als de prins zitting krijgt in de Commissie IOC 2000, die de structuren neerzet voor het nieuwe IOC.''

Als Willem-Alexander gedwongen wordt zijn lidmaatschap op te zeggen zijn de gevolgen groot, waarschuwde Verbruggen. ,,Slechte zaak voor Nederland en een slechte zaak voor het IOC. Het zal zeer negatief overkomen.'' Volgens Verbruggen bestaat dan de kans dat internationale toernooien niet zo gauw meer aan Nederland toegewezen worden. In het IOC zitten alle voorzitters van de diverse olympische sporttakken.

IOC-lid Anton Geesink toonde zich verontwaardigd over de kritiek die een aantal Nederlandse politieke partijen op het lidmaatschap van de prins blijft uiten, ondanks het moderniseringscongres van de laatste dagen in Lausanne. ,,Nederlandse politici hebben altijd alleen maar gezegd dat ze tegen zijn. Maar ze hebben nooit duidelijk gemaakt wat ze nu wel willen. Ja, openheid en een schoonmaak. Dat is makkelijk. Maar ik heb niet gehoord wie er wel zitting in het IOC moeten hebben, wie er dan wel voorzitter moet zijn. Het blijft dom en getuigen van een gebrek aan kennis en inzicht in de gevolgen. Nederland zet zich als sportnatie op een zijspoor. Er is altijd veel gezegd dat er zo weinig Nederlanders in de internatioonale sport functioneren. Nu hebben ze een goede. En die willen ze weghalen.''

De kans dat Nederland bij het wegvallen van de prins als lid alsnog een vervanger mag aanwijzen (Nederland heeft recht op twee IOC-leden) acht Geesink klein. ,,Ik voel het als mijn plicht mijn best daarvoor te doen, maar ik denk dat de schade dan al te groot is. Nederland heeft dan even afgedaan in de internationale sport. Juist een man met een sporthart als de prins is nodig. En hij wil heel graag. Dat weet ik zeker.''