Het getal pi

Een ware kenner stuurde de volgende aanvullingen op het Franse ezelsbruggetje voor het onthouden van het getal pi, waarbij het aantal letters per woord een cijfer voorstelt. We drukken enkele af:

Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages! Immortel Archimède, artiste ingenieur. Qui de ton jugement peut priser la valeur? Pour moi ton problème eut de pareils avantages.

In het Nederlands, ook in 30 decimalen (oude spelling):

Zie, 'k geef u thans, geleerden en leeken, ouden van dagen, frissche studenten, weinige regeltjes, die mij zijn gebleken, vaak nuttig te werken voor tal van docenten. Zie nu hoeveel decimalen.

In het Engels:

How I like a drink

alcoholic of course

after all these chapters

involving Quantum Mechanics

En in het Duits:

Dir, O Held, o alter Philosoph, du Riesen-Genie! Wie viel Tausende bewundern Geister, Himmlisch wie du und göttlich! Noch reiner in Aeonen wird das uns strahlen, wie im lichten Morgenrot!