Haagse raad wil dubbelslag slaan in rosse buurt

De drie Haagse prostitutiestraten zorgen al jaren voor overlast. Een deel van de ramen staat leeg en het college van B en W wil nu tot sluiting overgaan.

Achter een paar ramen zitten nog vrouwen, maar het overgrote deel van de Haagse prostituees laat zich al maanden niet meer zien. Het beleid van de gemeente om streng te controleren op geldige verblijfspapieren en werkvergunningen van prostituees is de afgelopen maanden zo effectief geweest dat de raamprostitutie op sterven na dood lijkt. Hét moment om het aantal ramen in één klap te halveren vindt het college van B en W in Den Haag. De raad wil zelfs nog verder gaan.

Voor een publieke tribune vol bezorgde bewoners, raamexploitanten en bordeelhouders sprak de commissie politieaangelegenheden en ruimtelijke ordening gisteravond met burgemeester Deetman en wethouder Noordanus (Ruimtelijke Ordening) over de beheersing van de prostitutie.

De overlast die de laatste jaren rondom de Poeldijksestraat was ontstaan, is B en W al tijden een doorn in het oog. Het gebied werd in 1995 noodgebied, maar de criminaliteit werd niet teruggedrongen. Handel in drugs, overtredingen van de wapenwet, vrouwenhandel en georganiseerde misdaad zijn er aan de orde van de dag. Het college wil alle 333 ramen opkopen en sluiten. De ramen in de nabijgelegen Doubletstraat (189) en Geleenstraat (140) mogen vooralsnog open blijven.

De kapitaalkrachtige bewoners van de Haagse gracht, om de hoek van de Doubletstraat, ontstaken in woede toen ze de plannen vernomen. Ze vrezen voor een vergroting van de problemen in hun buurt. ,,De junks, de dealers en de klanten hangen in grote groepen rond. Wij hebben veel geld in deze buurt gepompt. De klanten van de Poeldijksestraat komen straks ook onze kant op. Wij eisen ook de sluiting van de Doubletstraat'', aldus woordvoerder P. Duivestein van de bewonersorganisatie gisteren tijdens de inspraakronde.

Een kleine meerderheid in de raad voelt met de binnenstadbewoners mee en wil nu een dubbelslag slaan. L.E. Callender (VVD): ,,Dit is het moment voor de revitalisering van het historische centrum. De onleefbaarheid en de verpaupering moet worden tegengegaan.'' Applaus daalt van de tribune neer. Ook D66, GroenLinks, de Politieke Partij Scheveningen en de SGP oogsten lof van de tribune met soortgelijke argumenten. PvdA en CDA steunen echter het college. SP en Stadspartij willen ,,een visie''. Deetman laat zich niet vermurwen. ,,Ik schuw geen harde maatregelen'', zegt Deetman. ,,Maar we kunnen nu niet alle straten tegelijk gaan sluiten. We kunnen niet het risico lopen dat de prostitutie uitwaaiert over de stad zoals in Rotterdam is gebeurd. Maar het kan niet zo zijn dat een aantal mensen commerciële activiteiten organiseert en vervolgens de overlast op het bord van de politie neerlegt. Dat is ernstig laakbaar.''

A. de Jong, van het Samenwerkend Overleg Raamexploitanten, is geërgerd over de ,,politieke poppenkast'' die wordt opgevoerd over zijn broodwinning. ,,De raamprostitutie is de eerlijkste prostitutie die er bestaat. Wij buiten niemand uit en bij ons wordt niemand tot iets gedwongen. Dat er soms grote groepen op straat staan die waarschijnlijk niet het evangelie staan te verkondigen vinden wij ook vervelend. Maar de bewoners moeten niet zoveel kabaal maken. De ramen zijn er langer dan zij.'' De Jong nodigt de gemeentebestuurders uit om eens langs te komen. ,,Dan hoort u waarschijnlijk een heel ander verhaal dan de politie vertelt.'' Deetman: ,,Laat het woordje waarschijnlijk maar weg.''

Komende donderdag neemt de Haagse raad een besluit over de toekomst van de raamprostitutie.