Top IOC wacht op prins na `zuivering'

De IOC-hoofdbestuursleden Jacques Rogge en Richard Pound hebben de wens uitgesproken dat prins Willem-Alexander binnenkort zijn werkzaamheden als lid van het Internationaal Olympisch Comité hervat.

Dat verklaarden zij gisteren tijdens het IOC-congres in Lausanne, nadat de vergadering met ruime meerderheid instemde met het ontslag van zes leden die zich schuldig hadden gemaakt aan het ontvangen van geld en geschenken van de olympische organisatie van Salt Lake City.

Premier Kok zal volgens de Rijksvoorlichtingsdienst in de loop van volgende week duidelijk maken of deze wens gehonoreerd kan worden. De fracties in de Tweede Kamer van CDA, D66, en GroenLinks die zich eerder tegen het IOC-lidmaatschap van de kroonprins hadden uitgesproken, blijven daartegen gekant. De woordvoerder van het CDA sprak vanmorgen van ,,mooie woorden'' van het IOC, ,,maar ontoereikende voorstellen; en Rosenmöller (GroenLinks) sprak over ,,papieren voorstellen''. D66 meende: ,,Volgens ons is er niet echt iets veranderd.'' De PvdA laat echter bij monde van het Tweede-Kamerlid Rehwinkel weten de indruk te hebben ,,dat er behoorlijk orde op zaken wordt gesteld door het IOC.'' Net als de VVD wil de PvdA echter het besluit van het kabinet afwachten, alvorens met een definitief oordeel te komen.

IOC-hoofdbestuurslid Rogge uit België zei gisteren in Lausanne: ,,Het IOC zal Nederland bewijzen dat het de kroonprins waard is.'' De Canadees Pound, die een van de vier vice-voorzitters is van het IOC en leider van het interne onderzoek naar corruptie, zei: ,,De toekomstplannen van het IOC zullen de autoriteiten in Nederland ervan overtuigen dat de prins lid kan blijven.'' Hij doelde daarmee op het schoonmaakproces binnen het IOC. Naast het ontslag van zes leden en de ernstige waarschuwingen aan tien anderen (inclusief het Nederlandse IOC-lid Anton Geesink die in januari al een berisping kreeg), wil het IOC een commissie in het leven roepen die voor het einde van 1999 een nieuwe structuur ontwerpt.

Rogge verklaarde dat de positie van de prins nooit onderwerp van gesprek is geweest in het hoofdbestuur van het IOC. ,,Het is slechts voor kennisgeving aangenomen.''

Het Nederlandse IOC-lid Anton Geesink vindt dat de prins ,,absoluut lid moet blijven''. Hij meent dat de Nederlandse sport gebaat is met een vertegenwoordiger als de prins in het IOC. ,,Mag hij niet, dan is dat niet goed voor het imago van Nederland als sportnatie.''

Prins Willem-Alexander werd vorig jaar met acht anderen lid van het IOC. De prins zou dan in juni op het congres in Seoul kunnen worden beëdigd.

HOOFDARTIKEL: pagina 7