RAPPORTEN

Negen geruchtmakende rapporten die door de Rekenkamer zijn uitgebracht:

CRI Het functioneren van de Centrale Recherche Informatie (1985). Eigen initiatief van de Rekenkamer. Gevolg: helemaal niets. De Rekenkamer volhardde echter in haar poging dit informatiegat te dichten en het bestuur efficiënter te maken en kwam nog tweemaal met een onderzoek naar de CRI. Het laatste verscheen in september 1998 en de Kamer heeft goede hoop op verbetering. Paspoort Het paspoortproject (1987). Op verzoek van de Tweede Kamer. Gevolg: parlementaire enquête naar de paspoorten en waarom het misging bij het maken daarvan. Minister Van Eekelen (Defensie, VVD) en staatssecretaris Van der Linden (Buitenlandse Zaken, CDA) traden af. Sociale Verzekeringsraad Toezicht door de Sociale Verzekeringsraad (1992). Eigen initiatief van de Rekenkamer. Gevolg: parlementaire enquête onder leiding van Flip Buurmeijer. Leidde tot opheffing van de Sociale Verzekeringsraad in 1995 en een beperking van de macht vam werkgevers- en werknemersorganisaties in de sociale zekerheid. Agenten Politiesterkte (1994). Op verzoek van de Tweede Kamer. Gevolg: toenmalig minister Dales kwam als eerste minister van Binnenlandse Zaken in de problemen toen bleek dat zij geen idee had hoeveel agenten er op straat liepen. Minister Dijkstal kreeg later precies hetzelfde verwijt. ZBO Zelfstandige bestuursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid (1994). Eigen intitiatief. Gevolg: Binnenlandse Zaken is bezig een kaderwet te formuleren waarin de wildgroei aan ZBO's geordend wordt. Verantwoordelijkheden worden beter in kaart gebracht. Staatsloterij Stichting exploitatie Nederlandse Staatsloterij (1995). Op verzoek van staatssecretaris Vermeend van Financiën. Gevolg: directeur L. van Gastel en leden raad van commissarissen legden hun functie neer. Technolease Financiële relaties met grote ondernemingen (1996). Eigen initiatief van de Rekenkamer. Gevolg: Technolease hield maandenlang zowel de Tweede Kamer als Europa bezig. Mondriaan Toestemming voor schenking door De Nederlandse Bank (1998). Eigen initiatief. Gevolg: onderzoek naar aankoop van het schilderij Victory Boogie Woogie van Mondriaan met ongeveer 80 miljoen gulden gemeenschapsgeld leidde tot hevige debatten onder zowel kunstliefhebbers als Tweede Kamerleden. Conclusie was dat Zalm zijn boekje te buiten was gegaan. Schiphol Groeicijfers Schiphol (1998). Verzoek van de Tweede Kamer. Gevolg: discussie over het meten en weten over Schiphol kwam pas goed los toen de Rekenkamer haar vernietigende rapport over het regeringsgebruik van cijfers over Schiphol publiceerde. De Kamer schaarde zich echter zonder veel mokken achter het kabinet.