Poem-express

Poem is Engels voor gedicht en in kinderboekwinkel De Kleine Kapitein hangen t/m 30 april gedichtenposters van kinderen uit de hele wereld. Mooie posters met een kort gedicht (het hoeft niet te rijmen) of een mooie zin kunnen het hele jaar worden opgestuurd naar BoekieBoekie. De posters kunnen worden geverfd, getekend, beplakt, gestempeld , etc. Als het maar een mooi kunstwerk wordt. Stuur géén kleurenkopie op en vergeet niet je naam, adres en leeftijd erbij te zetten. Als je werk is uitgekozen, kom je in de BoekieBoekie-krant te staan en krijg je een gedichtenposter - met vertaling - uit een ander land terug.

*Maak een gedichtenposter en stuur hem naar BoekieBoekie, postbus 26072, 3002 EB Rotterdam. T/m 30 april hangen er posters van de BoekieBoekie-poem-express bij kinderboekwinkel, De Kleine Kapitein, Meent 77, Rotterdam.

Informatie over activiteiten voor de kinderen kunt u sturen naar de Agenda van NRC Handelsblad, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam.

Samenstelling: Tonny Schoemaker