Overnamestrijd Telecom Italia nu echt losgebrand

Belager Olivetti en het management van Telecom Italia bestrijden elkaar met businessplannen. Olivetti noemt het verdedigingsplan van zijn tegenstrever ,,stompzinning''. Wie krijgt de aandeelhouders achter zich?

Eindelijk liggen de kaarten op tafel. De afgelopen dagen zijn twee verschillende visies op de toekomst van Telecom Italia gepresenteerd, met het aantal ontslagen, de korting op de telefoontarieven, afstoting van dochterondernemingen, en integratie van vaste en mobiele telefonie als belangrijke variabelen.

Het is een sleutelmoment in de poging van Olivetti om het vijf keer zo grote Telecom Italia over te nemen met een recordbod van 116 miljard gulden. Met deze plannen moeten de aandeelhouders worden verleid partij te kiezen, moet politieke steun worden gezocht, moet de eigen geloofwaardigheid worden versterkt.

De twee hoofdrolspelers realiseren zich dit terdege. Roberto Colannino, de president van Olivetti, verwees het plan dat zijn tegenspeler had opgesteld, kernachtig naar de prullenbak als ,,stompzinnig.'' Franco Bernabè, de baas van Telecom Italia, had iets meer woorden nodig om de ideeën van Olivetti af te wijzen: ,,Het wordt gekarakteriseerd door ernstige onduidelijkheden en schaarse helderheid.''

Los van de details probeert Bernabè het bod van Olivetti voor te stellen als ongeloofwaardig. Colaninno zou boven zijn macht reiken. Volgens Colannino is Telecom Italia de gevangene van zijn verleden als staatsbedrijf en moet het bedrijf volledig door elkaar worden geschud om een einde te maken aan ,,de étatistische mentaliteit van een monopolist, die geen ruimte laat voor efficiency''. Zijn boodschap aan de aandeelhouders is in vijf woorden samen te vatten: wij kunnen het veel beter.

Er zijn drie essentiële verschillen in de industriële plannen. Bernabè wil Telecom Italia samenvoegen met zijn dochter voor mobiele telefonie, Tim. Dat zou de overnameplannen van Olivetti veel kostbaarder maken. Volgens Colannino is dat een onzinnig plan, omdat Tim veel beter draait dan het logge Telecom. ,,Het is een operatie die geen toegevoegde waarde creëert,'' zei hij gisteren. ,,Als zij doorgaat, zal de olifant Telecom het witte paard Tim verpletteren.''

Bernabè wil een aantal dochterondernemingen afstoten om cash te krijgen. Colaninno heeft ook dringend behoefte aan contanten, maar vindt het onverstandig dochterondernemingen te verkopen die niet goed lopen en beter eerst kunnen worden gesaneerd. Hij zou een deel van het belang van Telecom in Tim willen verkopen, zonder de controle daarover in gevaar te brengen.

Een derde punt vormen de gedwongen ontslagen. Beide partijen zijn het erover eens dat er mensen weg moete, maar Colaninno is hier veel openlijker in dan Bernabè.

Als minimumcijfer hiervoor noemt Colaninno 19.000 man: 13.000 bij de vaste telefonie, 6000 bij de dochters. Dat laatste cijfer had Bernabè al eerder genoemd, maar hij houdt zich bewust op de vlakte, in de hoop via de vakbonden politieke steun te krijgen voor zijn verzet tegen de overnamepoging. Olivetti heeft eerder gezegd dat het openbare bod volgende maand van kracht wordt.

Olivetti vecht verder voor de rechter een geplande lening van Telecom Italia aan, die zou zijn bedoeld om eigen aandelen op te kopen.