NS-plannen

De Nederlandse Spoorwegen gaat de lokettisten en loketten afschaffen. Kaartjes kunnen straks op de stations alleen nog per automaat worden gekocht. Inlichtingen moeten via praatpalen verkregen worden. Wie dus 's avonds om elf uur met alleen een biljet van 25 gulden het station betreedt, had beter meteen een slaapplaats bij het Leger des Heils kunnen reserveren.

Dit ingrijpende nieuws bereikte mij via het tv-programma Middageditie. De NS had de plannen geheim willen houden door in besloten sessies alleen het personeel in te lichten. Middageditie was zo alert om naar die sessies toe te gaan en het verontwaardigde personeel na afloop te interviewen.

Inmiddels bereikten mij via welingelichte bronnen nog veel radicalere, `geheime' NS-plannen. Zo wil men op middellange termijn ook de conducteurs en machinisten afschaffen. De treinen worden een soort spooktreinen die vanuit een zenuwcentrum in Utrecht per computer bestuurd zullen worden. Dit betekent dat de reiziger bij vertragingen geen enkele informatie zal krijgen. Bij de NS beschouwt men dit terecht niet als een achteruitgang, omdat die informatie nu ook al niet gegeven wordt. ,,Hebben we niet laatst een trein drie uur laten staan zonder enige informatie te geven'', aldus een trotse plannenmaker.

Wat te doen als er tijdens de rit mankementen ontstaan? Hierin is voorzien. Onder de banken zullen gereedschapskisten worden bevestigd waarmee de doe-het-zelvers onder de reizigers gemakkelijk aan de slag kunnen.

Ontsporingen van de trein hebben voor NS voortaan één groot voordeel: er vallen geen slachtoffers meer onder het personeel.

Ook de railtender zal worden afgeschaft. NS is `het gezeik van reizigers' beu over broodjes die als een nat washandje uit het cellofaan komen, en over koffie die naar de legionella-bacterie smaakt.

Deze plannen voor de middellange termijn zijn overigens nog maar pinda's vergeleken met het einddoel van NS. Mijn welingelichte bronnen lieten mij tekeningen van trajecten zien waarop de spoorrails opvallend ontbraken. In plaats daarvan waren er zwarte stippellijnen ingevuld, die zouden staan voor asfaltstroken, breed genoeg voor het vervoer met fietsen, brommers en scooters. Bij elk NS-station zijn deze vervoermiddelen te zijner tijd te huur. Wat wil de reiziger nog meer?

En de treinen dan, zult u zich afvragen, waar zijn al de treinen gebleven? Mag ik u, mede namens mijn welingelichte bronnen bij NS, een wedervraag stellen?

Hoezo?