Marinepersoneel in aanraking met asbest

De marine in Den Helder is opnieuw geconfronteerd met een incident waarbij personeel in aanraking is gekomen met asbestvezels. Bij een verbouwing in een gebouw bij een scherm- en schietbaan heeft een aannemer in januari asbesthoudend materiaal gebruikt. Naar schatting vijftig mensen zijn met de vezels in aanraking geweest. Zij zouden vanmiddag worden ingelicht. Het gaat om mensen van de marine, de marechaussee en leden van drie verenigingen die van de schietbaan gebruik maken. Het gebouw is inmiddels gesloten.

De marine heeft veel problemen met asbest. In februari kwam aan het licht dat 24 medewerkers in 1997 tijdens werkzaamheden aan een schroefas van het het fregat Hr.MS.Tromp waren blootgesteld aan asbest. De productiemanager wist destijds van de risico's maar hij vond het niet nodig beschermende maatregelen te nemen. De ondernemingsraad eist zijn ontslag. Volgens een onderzoek van de marine in 1997 zijn in totaal 35 werknemers van de werf door eerdere incidenten gestorven aan asbestziekten.

Opmerkelijk aan het nieuwste incident is dat het niet om asbest gaat dat jaren geleden is verwerkt, maar om nieuw verwerkt materiaal. ,,We zitten al met een erfenis aan asbest in onze oude gebouwen. Dat het nu is gebruikt bij een verbouwing is uiterst pijnlijk'', zegt een woordvoerder van de marine. Bij controle bleek vrijdag dat de Helderse aannemer Nieuwstad asbesthoudend materiaal had gebruikt om stalen balken af te werken. Het asbest is in de open lucht verzaagd, zodat deeltjes zijn vrijgekomen. De marine zegt dat nog niet bekend is hoelang de vijftig personen zijn blootgesteld aan het asbest. Welke juridische stappen de marine gaat nemen tegen de aannemer is ook nog niet bekend.