Leider met visie

De EU-landen weten nog niet wat er moet gebeuren na het aftreden van de Europese Commissie eerder deze week. Toch wordt al volop gespeculeerd over de naam van de nieuwe voorzitter. De zuidelijke lidstaten willen dat er nu een `zuidelijke' kandidaat wordt benoemd. Gezien de politieke ommezwaai in de afgelopen jaren naar `links' in Europa, ligt voor de hand dat de nieuwe voorzitter een sociaaldemocraat is. De meest gehoorde namen zijn die van de Italiaanse ex-premier Prodi, de Spaanse secretaris-generaal van de NAVO, Solana, en de Portugese premier Guterres. Ook premier Kok en de Spaanse ex-premier Gonzalez worden genoemd. De ervaring (zoals van oud-premier Lubbers) leert dat genoemd worden iets anders is dan benoemd worden. (dossier Crisis EU: www.nrc.nl)

Italië vindt dat het recht heeft op een belangrijke Europese functie, en meent dat oud-premier Romano Prodi (59) de beste kandidaat is voor de opvolging van Commissie-voorzitter Santer. ,,Wij steunen vastbesloten de kandidatuur van Romano Prodi, zowel wegens de achting die wij persoonlijk voor hem koesteren, als omdat we dit beschouwen als een redelijk doel voor Italië,'' zei premier Massimo D'Alema gisteravond. Volgens de Corriere della Sera zal het ,,niet makkelijk zijn op korte termijn een kandidaat te vinden die qua rang en verdiensten (met hem) kan concurreren''.

Als premier heeft de afgelopen najaar afgetreden Prodi zich onderscheiden als een leider met visie die, ondanks zijn goedmoedige optreden, hard kan zijn, en voldoende kennis van het bestuurlijk apparaat heeft om zich niet te laten ondersneeuwen. Prodi wordt bovendien gezien als de man die in recordtijd de openbare financiën van Italië op orde heeft gebracht, al was de belangrijkste architect van dat huzarenstukje minister van Schatkist, Carlo Azeglio Ciampi.

Probleem voor Prodi is dat de post vroeger beschikbaar komt dan hij had gehoopt. Hij richtte vorige maand een nieuwe partij op in een poging de brede centrum-linkse alliantie te doen herleven, die hij in 1996 naar een verkiezingsoverwinning leidde. Doel is een tweedeling in de Italiaanse politiek tot stand te brengen, een ambitieus project dat populair is bij de kiezers en waarin Prodi veel energie heeft gestopt. Het zou hem niet makkelijk vallen dat op te geven.

Dat premier D'Alema Prodi zo krachtig steunt, is ook uit eigenbelang. Het botert niet tussen die twee. D'Alema ziet Prodi's nieuwe partij als een bedreiging, en Prodi verdenkt D'Alema ervan een architect te zijn van de politieke hinderlaag waardoor hij vorig najaar moest aftreden. D'Alema zou er niet rouwig om zijn als Prodi de nationale politiek zou inruilen voor Brussel.