Kamer verdeeld over prins in IOC

De Tweede Kamer reageert verdeeld op de maatregelen van het Internationaal Olympisch Comitee ter bestrijding van de interne corruptie. Daarmee blijft de positie van de kroonprins in het IOC onderwerp van een politieke controverse.

Als de reactie van de partijgenoten van premier Kok een indicatie is voor diens visie op het IOC-lidmaatschap van kroonprins Willem-Alexander, kan de Prins van Oranje gewoon lid blijven van de internationale sportorganisatie.

Hoewel de PvdA-fractie formeel het besluit van het kabinet wil afwachten, voorzag het Tweede Kamerlid Rehwinkel vanmorgen de gisteren genomen besluiten van het Internationaal Olympisch Comitee al van positief commentaar. ,,Wij krijgen de indruk dat het IOC behoorlijk orde op zaken aan het stellen is'', zei hij.

Met name het voornemen van het IOC-hoofdbestuur om buitenstaanders bij aanstaande hervormingen te betrekken, noemde Rehwinkel ,,hoopgevend''. Eerder had het PvdA-Kamerlid Middel het IOC al opgegeven als ,een ondemocratische organisatie'' en voorzitter Samaranch ,,een fascist'' genoemd.

Premier Kok schreef op 9 februari aan de Tweede Kamer dat het van het ,,zelfreinigend vermogen van het IOC'' zou afhangen of kroonprins Willem-Alexander in het Internationaal Olympisch Comitee kan blijven. Hij verwees naar de IOC-zitting van 17 en 18 maart waarop het IOC maatregelen bekend zou maken om het geschonden blazoen te herstellen. Tot die datum schortte de kroonprins zijn werkzaamheden voor het IOC op.

Naar verluidt zal de premier volgende week bekendmaken of de Prins van Oranje naar de mening van het kabinet lid van het IOC kan blijven. Daarvoor is eerst overleg nodig met de meest betrokken departementen, maar ook met koningin Beatrix en de kroonprins zelve.

Coalitiepartner D66, alsmede de oppositionele fracties van het CDA, GroenLinks, en de kleine christelijke partijen, handhaven hun standpunt dat de Prins van Oranje niet in het IOC thuishoort.

De woordvoerder van de grootste oppositiefractie, het CDA, zei vanmorgen: ,,Wij hebben de indruk dat er gisteren vooral veel mooie woorden door IOC-bestuurders gesproken zijn. We zijn met name teleurgesteld dat er onvoldoende verandert aan de manier waarop de leden van het IOCbestuur worden gekozen. Daarom blijven we van mening dat het IOC geen plaats is voor onze kroonprins.''

Een woordvoerster van de D66-fractie wilde niet veel kwijt over de plannen van het IOC. Zij zei echter wel de indruk te hebben dat ,,er niet veel verandert''. Dit betekent volgens haar dat de Democraten bij hun standpunt blijven dat de kroonprins uit het IOC moet.

GroenLinks-leider Rosenmöller was uitgesprokener in zijn commentaar. ,,Wij hebben ons standpunt nooit afhankelijk gemaakt van een zitting van het IOC. Een organisatie die zo bezoedeld is als het IOC, kan niet met papieren voorstellen, maar hooguit in de praktijk laten zien dat ze brandschoon is. Wij hebben daar echter onvoldoende vertrouwen in.'' Rosenmöller noemde de gisteren aangekondigde maatregelen verder ,,niet zo nieuw''. ,,Veel daarvan zat in de pijplijn.''

De kleine christelijke partijen blijven ook van mening dat de kroonprins niet in het IOC thuishoort. ,,Sport is een vorm van religie geworden, en de sportheld een afgod. Daarmee blijft het IOC voor ons een organisatie waarvan de kroonprins zich verre moet houden'', aldus een woordvoerder van de SGP-fractie.