Jij moet dat kunnen

Waar Tobi Witteveen komt, maakt hij vrienden. De onderzoekers van de Algemene Rekenkamer dragen hem op handen en Kamerleden die hem als plaatsvervangend griffier meemaakten, liepen met hem weg.

De inhoudelijke bagage die hij bezat naast procedurele kennis, maakte hem geliefd bij Kamerleden als de PvdA'ers Vermeend (nu staatssecretaris Financiën) en Melkert (nu voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer). De twee zijn overigens partijgenoten van Witteveen die een schare fans om zich heeft die hem ministeriabel noemen.

Als secretaris van de Algemene Rekenkamer voerde de zachtaardige Witteveen een reorganisatie door die haar weerga niet kende in de zeshonderdjarige geschiedenis van het instituut.

Een secretaris van de Algemene Rekenkamer is feitelijk belast met de dagelijkse leiding. De werkwijze van Witteveen wijkt af van zijn voorgangers die vooral probeerden een inhoudelijke rol als vierde collegelid te vervullen. Tot begin jaren tachtig werden de rapporten van de Rekenkamer zelfs geschreven door de secretaris. Witteveen is daarentegen in de eerste plaats manager, zonder dat hij de inhoudelijke kanten van het Rekenkamerwerk uit het oog verliest.

De reorganisatie die na Witteveens aanstelling in 1994 werd ingezet, heeft van de Rekenkamer een open instituut gemaakt. ,,Wij zijn geen controleurs, maar onderzoekers'', is de stelregel van Witteveen. ,,We zitten niet de hele dag te vinken of de bedragen kloppen.''

Sinds zijn komst zijn persberichten over de rapporten, die in aantal toenamen, minder omfloerst. De media maken daardoor vaker melding van de onderzoeken, waardoor de Rekenkamer zowaar een associatie teweegbrengt bij het grote publiek. ,,Als de Rekenkamer het zegt, dan is het zo'', zo formuleert de Rekenkamer zelf nu de publieke opinie.

En passant verwijderde Witteveen ambtelijke en daardoor stroperige proppen in de organisatie. ,,Jij moet dat toch kunnen'', is de hiërarchiedoorbrekende zin waarmee hij medewerkers meer verantwoordelijkheid geeft. Het organigram van de Rekenkamer biedt thans een plattere aanblik dan zes jaar geleden.