INLICHTINGEN

De Algemene Rekenkamer is gevestigd aan het Lange Voorhout 8 in Den Haag. De hoofdingang is te bereiken via het poortje naast de Kloosterkerk.

Rapporten Alle rapporten van de Rekenkamer zijn op te vragen. Ze zijn aan de Tweede Kamer geadresseerd en dus in principe openbaar. De rapporten zijn te bestellen bij SDU Uitgevers,(070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83, e-mail sdu@sdu.nl Rondleidingen en lezingen De Rekenkamer is voor het publiek te bezoeken. Op verzoek worden er rondleidingen voor groepen gegeven. Ook worden er lezingen gegeven, in het Nederlands of in het Engels. Informatie: afdeling voorlichting, (070) 342 42 10/ 2 37, e-mail rv@rekenkamer.nl Brochures In een aantal brochures is informatie over de Algemene Rekenkamer te lezen: Algemene Rekenkamer met een beschrijving in het kort over taken, bevoegdheden, werkwijze en de positionering van het college in het staatsbestel (24 pagina's); Kleurrijk en veelvormig over de (ver)nieuwbouw van het gebouwencomplex in Den Haag (44 pagina's); Algemene Rekenkamer 1999-2004: positionering en prioriteiten, waarin het College duidelijk maakt op welke werkzaamheden het instituut de komende vijf jaar de nadruk wil leggen (12 pagina`s; verkrijgbaar vanaf 1 april) en Rechtmatigheidsonderzoek waarin wordt uitgelegd wat dit onderzoek inhoudt en hoe de Rekenkamer daarbij te werk gaat. De brochures zijn op te vragen bij de afdeling voorlichting van de Algemene Rekenkamer, postbus 20015, 2500 EA Den Haag(070) 342 42 10/ 2 37 e-mail rv@rekenkamer.nl Internet De Algemene Rekenkamer heeft een website op Internet. Daarop is onder meer algemene informatie over dit instituut te vinden. Verder samenvattingen van de rapporten die sinds 1995 zijn verschenen, persberichten, overzichten van lopende en te verwachten onderzoeken en doorklikpunten naar Nederlandse overheids- of onderzoeksinstellingen alsmede buitenlandse zusterorganisaties. www.rekenkamer.nl